Bijgewerkt: 13 augustus 2020

Meer ruimte voor hotels in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
12-02-2009

Burgemeester en Wethouders willen de komende jaren ruimte bieden aan een stevige uitbreiding van het aantal hotelkamers binnen de gemeente. Het gaat om een toename met vijfhonderd kamers.

Momenteel bieden vijf Amstelveense hotels in totaal 162 kamers aan. B en W willen tot 2010 de ontwikkeling mogelijk maken van tweehonderd kamers, waarvan het grootste deel al in voorbereiding is. In de jaren tot 2015 zou het aantal kamers met nog eens driehonderd kunnen worden uitgebreid. Mochten de plannen slagen om Amstelveen als 'Topsportstad van Nederland' op de kaart te zetten, dan is nog verdere uitbreiding mogelijk, aldus B en W.

Economisch werkt het tij nu niet mee, maar B en W gaan ervan uit dat hotelontwikkeling een zaak is van de lange termijn. Ontwikkelingen die nu wellicht stagneren, zullen zich in de toekomst alsnog manifesteren, is de verwachting. Volgens de Hotelnotitie van B en W heeft Amstelveen een unieke ligging tussen economische centra in de regio: Amsterdam, de Zuidas, Schiphol en de Aalsmeerse bloemenveiling.

Amstelveen heeft zelf een uitgebreide zakelijke dienstverleningsmarkt ontwikkeld waar ook een passend hotelaanbod bij hoort. In de regio is behoefte aan uitbreiding met 15 duizend hotelkamers. Daarvan komen er negenduizend in Amsterdam, 3500 in de Haarlemmermeer en 2500 in de rest van de regio. Vergeleken bij deze aantallen zijn de voorgestane uitbreidingen in Amstelveen tamelijk beperkt, menen B enW.

In ontwikkeling is al het Pillows Hotel aan de Amsterdamseweg, dat 54 kamers en vier sterren gaat tellen. De vergunning voor dit hotel is al verleend. Een tweede plan betreft een hotel in de Amstelveen Arch aan de Van Heuven Goedhartlaan. Dit wordt een luxe hotel voor de zakelijke markt met naar verwachting 120 kamers en een bioscoop en vergaderzaal. In Nes aan de Amstel zijn plannen om in een vroegere school een klein hotel in te richten met elf kamers.

'Hotels gunstig voor economie'

Voor de verdere toekomst voorzien B en W mogelijkheden voor hotels langs de Beneluxbaan en de te overdekken A9. Ook hebben plaatselijke ondernemers van hotel De Veenen en Thermen Romana een plan gemaakt voor een hotel bij de toekomstige topsporthal.

Bij het maken van plannen blijft onzeker wat de effecten zijn van ontwikkelingen in Amsterdam. Er treedt regelmatig overloop op tijdens grote congressen in de hoofdstad, wanneer daar onvoldoende hotelkamers zijn. Amstelveen is dan een goed alternatief voor de binnenstad.

Voor RAI-congressen ligt Amstelveen gunstiger dan menig hotel in Amsterdam. Daar staat tegenover dat de RAI een eigen hotel gaat bouwen met 800 kamers. Amstelveen ligt ook dichtbij de Zuidas, maar ook daarvoor bestaan diverse hotelplannen. Gunstig voor Amstelveen is de verdere groei van Schiphol naar 510 duizend vluchten per jaar.

Toeristen heeft Amstelveen nog onvoldoende te bieden om hen in grote getale te verleiden tot een hotelverblijf. Voor de toeristenmarkt is er daarom weinig behoefte aan meer kamers. Een gezonde hotelsector is volgens de gemeente gunstig voor de plaatselijke economie. Hotels zijn arbeidsintensief en bieden ook werk aan lager opgeleiden, voor wie de werkgelegenheid in Amstelveen beperkt is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.