Bijgewerkt: 26 januari 2021

Meetinstrument Tropomi meet succesvol de luchtkwaliteit van de Aarde

Nieuws -> Informatief

Bron: KNMI/ESA/TROPOMI
29-09-2019

'Het Nederlandse meetinstrument Tropomi is op 10 oktober 2017 vanaf een lanceerbasis in het Russische Plesetsk in een baan om de aarde gebracht. Deze innovatie is in staat om vanuit de ruimte gedetailleerd op elke plek op de wereld, 1 keer per dag de luchtkwaliteit te meten. Tropomi is een Nederlandse oplossing voor de mondiale uitdaging om industrie, vervoer en energieproductie te verduurzamen en broeikasgasuitstoot terug te dringen. De Rijksoverheid heeft de ontwikkeling van de uitvinding de afgelopen 7 jaar met bijna 100 miljoen euro ondersteund.' – meldde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee jaar geleden in een bericht.TROPOMI is een vervolg op een reeks (Nederlandse) instrumenten die onze atmosfeer meten, zoals SCIAMACHY, OMI en de GOME-serie. TROPOMI zal de mogelijkheden van haar voorgangers combineren en hun metingen van gassen in de aardatmosfeer die belangrijk zijn voor de ozonlaag, vervuiling en klimaatverandering verbeteren. Het TROPOMI-instrument (TROPOsferisch Monitoring Instrument) was voorloper van het ESA Sentinel-5 programma, de zogenaamde Sentinel-5 Precursor, dat in 2015 van start gegaan. TROPOMI is in staat om zijn potentieel te tonen en ervoor te zorgen dat de metingen van SCIAMACHY en OMI worden voortgezet, met een verbeterde kwaliteit.

Tropomi is een samenwerking tussen Dutch Space, KNMI, SRON en TNO, namens de NSO en ESA. Dutch Space is de hoofdaannemer voor de bouwfase. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. TROPOMI wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ook door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Foto Amstelveen
(Bron ESA/ECMWF - 2019)

Troposferische stikstofdioxidekolom (in 10^15 molec/cm^2) boven Europa op 27 februari 2019 om 12:00 uur van CAMS, waarbij Copernicus Sentinel-5P Tropomi metingen voor testen worden geassimileerd


Om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen, voert het kabinet een actief beleid om de economie te vergroenen. Zo zorgt het Energieakkoord ervoor dat het aandeel duurzame energie toeneemt van 6% nu naar 16% in 2023. Met de energie-intensieve industrie is afgesproken tot 9 petajoule aan energiebesparing en een vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren. Om vervolgstappen te kunnen maken, is wereldwijd extra inzicht nodig.

Foto Amstelveen
(Bron KNMI - 2019)

De kleurenkaart van de wereld, gemaakt met behulp van alle stralingsmetingen uit de verslagperiode 1 september 2019 met TROPOMI. Spectrale banden van de Ultraviolet Imaging Spectrograph Subsystem (UVIS)- en Near Infrared (NIR)-detector zijn geselecteerd om te voldoen aan de echte RGB-kleurdefinitie. Elke waarneming is zon-genormaliseerd met de dichtstbijzijnde zonnemeting. Daarnaast wordt de cross-track zonne-azimutcorrectie toegepast, evenals een helderheids-gamacorrectie. Door de dagelijkse dekking van het instrument wordt elke geolokalisatie minstens 7 keer per week bezocht


Het TROPOMI-instrument werd met succes gelanceerd op 13 oktober 2017 om 11.27 uur (CEST/09:27): de UTC bevindt zich nu in nominale, operationele modus na de succesvolle voltooiing van een reeks belangrijke kalibratie- en instrumentproeven tijdens de inbedrijfstellingsfase van zes maanden die eind april 2018 werd afgesloten. Hieronder een van de eerste RGB-beelden die op basis van TROPOMI-gegevens voor 13 november 2017 zijn geproduceerd, klik hier voor het beeld van vandaag (bron: KNMI). De eerste set dataproducten is medio juli 2018 openbaar gemaakt, later in 2018 en begin 2019 zijn aanvullende datasets uitgebracht. Gedetailleerde informatie over de beschikbaarheid van gegevens is beschikbaar op de TROPOMI Portal en een overzicht van de lacunes in de gegevens van de missie zijn hier beschikbaar. Lees ook: Nieuwe kaarten die gebruik maken van informatie van de Copernicus Sentinel-5P-satelliet onthullen de stikstofdioxide-uitstoot die vrijkomt in de atmosfeer in steden en dorpen over de hele wereld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.