Bijgewerkt: 28 januari 2021

Meldingen van jeugdoverlast in Amstelveen worden niet minder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekbald / Amstelveenweb
28-11-2013

Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Amstelveen neemt niet verder meer af. Dit jaar zijn er tot en met augustus meldingen binnengekomen, ongeveer evenveel als in de eerste acht maanden van 2012. Volgens wethouder Herbert Raat (Jeugd en Handhaving) is het onmogelijk de jeugdoverlast terug te brengen naar het 'nulpunt'. 'Maar er is in de jaren 2008 tot 2013 veel bereikt; zegt hij.

In 2008 noteerde Amstelveen 1555 meldingen van jeugdoverlast, ongeveer vijf keer zoveel als nu. Daar ging in de voorafgaande vijf jaar, vanaf 2003 een verdubbeling aan vooraf. In 2003 waren er 750 meldingen, ruim twee keer zoveel als nu. Rond 2008 waren vooral Middenhoven en Westwijk gebieden met veel overlast. 'Mensen durfden 's avonds in Westwijk niet eens naar de Albert Heijn,' zegt Raat. 'Dat is nu gelukkig heel anders.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Naast de landijsbaan op de Noordoever van De Poel komt een zeecontainer de nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren van het Oude-Dorp


'De jeugdoverlast lijkt zich na de daling in de afgelopen jaren te stabiliseren,' vervolgt Raat. 'Natuurlijk blijven zo'n driehonderd meldingen per jaar er driehonderd teveel. Maar we beseffen ook, dat jeugdoverlast altijd blijft bestaan, de dalende lijn kan niet eindeloos aanhouden. Ik blijf er samen met de burgemeester bovenop zitten. In wijken, waar de cijfers oplopen, kijken we meteen of er een gerichte aanpak gewenst is.'

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat, wethouder Jeugd tijdens de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving op 27 november 2013


In de cijfers over 2013 zijn wel wat verschuivingen te zien. In Bankras, Keizer Karelpark, Elsrijk, Patrimonium, Randwijck, Oude-Dorp, Bovenkerk en Westwijk is er een toename vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Westwijk-Oost heeft met 53 meldingen veruit de meeste jeugdoverlast. Verklaringen hiervoor zijn, dat Westwijk de grootste wijk is en dat er ook de meeste jongeren wonen.

De overlast in de wijk Groenelaan is fors gedaald. In 2009 waren daar 60 meldingen, vorig jaar 38 en dit jaar tot en met augustus 15. Ook het Stadshart, Middenhoven, Waardhuizen en Kostverloren laten een daling zien. De afgelopen jaren heeft de gemeente de straatcoaches, handhavers en jongerenwerkers ingezet om de overlast te bestrijden. 'Die hebben het prima gedaan, aldus Raat. 'Het is zwaar werk, vooral omdat zij vooral op pad gaan in de avonduren.'

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mischa Lemaire, jongerenwerker van de gemeente Amstelveen tijdens zijn presentatie over het jongerenwerk Nieuwe Stijl in de stad. De doelgroep is de meest kwetsbare jongeren op straat. Ze houden ongeveer met 800 jongeren contact en begeleiden ze naar een correcte aansluiting met de gemeenschap


Raat schrijft de daling toe aan de gerichte aanpak van er snel bij zijn zodra er ergens overlast de kop opsteekt. 'De uitdaging voor de komende jaren is het zo te houden,' zegt hij. 'Het mag niet verslappen.' Voor de komende jaren wil Raat van de straatcoaches af en verder met alleen de handhavers en jongerenwerkers. 'Daartoe trekken we extra jongerenwerkers aan. Drie soorten medewerkers voor het bestrijden van de overlast is teveel. Alleen handhavers en jongerenwerkers is efficiënter en overzichtelijker.'

De vraag komt, of op Raat na de verkiezingen liefst als wethouder Jeugd en Handhaving doorgaat om de vinger aan de pols te houden. 'Dit beleid hangt niet alleen aan Herbert Raat,' zegt hij. 'De hele raad is met de aanpak akkoord gegaan. Er is een breed draagvlak voor.' Over een paar weken komt er een Jongeren Ontmoetingsplek (JOFJ of populair gezegd: hangplek) in het Oude Dorp bij het parkeerterrein van het raadhuis. 'We nemen hiervoor een oude scheepscontainer, waar we de zaag in zetten, net zoals we dat in Westwijk hebben gedaan,' zegt Raat. 'Een bankje erbij en je bent klaar en het kan niet stuk. Kost maar een paar duizend euro.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.