Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Met 50, of 70 km per uur op de Beneluxbaan?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
19-10-2012

Tijdens de Raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur van Amstelveen op dinsdagavond 16 oktober 2012 werd over de snelheid van het verkeer op de Beneluxbaan gediscussieerd. Wethouder John Levie sprak over het onderwerp om een nieuw onderzoek in stellen voor de verschillende snelheidzones op de Beneluxbaan, zoals dat door meerdere fracties werd verzocht in de commissievergadering van 29 mei 2012.

Toen is al aangegeven, dat een dergelijk onderzoek veel tijd, geld en ambtelijke capaciteit zou gaan kosten. Het onderzoek zal worden opgesplitst in twee deelonderzoeken. Het eerste onderzoek zal worden doorgerekend in de milieueffecten die deze aanpassing met zich mee brengt. De kosten van dit onderzoek bedragen ongeveer € 10.000.

De kosten van het vervolgonderzoek zijn nog niet bekend. De wethouder wil graag van de commissieleden vernemen, of zij akkoord gaan met het eerste deelonderzoek en de kosten en hiervan de eventuele vervolgmaatregelen accepteren.

Linda Roos fractievoorzitter van BBA vroeg de wethouder, of er al niet zo een onderzoek gedaan is en het dus niet nodig is een nieuw onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek is er inderdaad een aantal jaren geleden gedaan volgens de heer Levie. Echter zijn de milieunormen in de loop der jaren veranderd en is een nieuw onderzoek nodig.

beneluxbaan Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Op de Beneluxbaan ter hoogte van de tramhalte Oranjebaan kan met 70 km/uur rijden. Vanaf het volgende verkeerslicht moet men even afremmen, want daar wordt de toegestane snelheid weer 50 km/uur


Waarom mag er 70 km/u en 50 km/u gereden worden?

Het officiële standpunt van de gemeente Amstelveen is, dat op delen van de Beneluxbaan, waar ongelijkvloerse kruisingen zijn met in- en uitvoegstroken voor het autoverkeer mag 70 km/u gereden worden. Op delen van de Beneluxbaan met gelijkvloerse kruispunten is de maximum snelheid 50 km/u.

Als de snelheid verhoogd zou worden van 50 km/u naar 70 km/u heeft dat negatieve gevolgen voor de geluidhinder en luchtkwaliteit. De snelheid op kruispunten zal dan ook hoger worden, waardoor de afloop van aanrijdingen ernstiger kan zijn.

De delen van de Beneluxbaan waar nu 70 km/u gereden wordt, hebben onder andere door de aanwezigheid van in- en uitvoegstroken een bepaalde uitstraling. Invoeren van een van 50 km/u past niet in dit wegbeeld en zal, mede gezien het huidige snelheidsgedrag, slecht nageleefd worden.

Beneluxbaan?

De Beneluxbaan is een belangrijke weg in Amstelveen die de Amsterdamse wijk Buitenveldert in het stadsdeel Zuid met Amstelveen verbindt. De weg werd in de jaren 1960 aangelegd en in oktober 2005 voltooid, toen het laatste deel naar de Hammarskjöldsingel en de Legmeerdijk werd toegevoegd aan de Beneluxbaan.

De weg is het verlengde van de Buitenveldertselaan en begint bij de gemeentegrens bij de Kalfjeslaan. Na 4,13 km gaat de Beneluxbaan onder de snelweg A9 door. Samen met de Oranjebaan maakt de Beneluxbaan deel uit van de s109. Dit is een Amsterdamse stadsroute die begint bij de gelijknamige afslag en eindigt bij de ring van de s100 in het centrum van Amsterdam. De Beneluxbaan is in totaal 8,25 km lang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.