Bijgewerkt: 22 september 2020

Metro achter Canon langs

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
11-03-2009

De toekomstige metro Noord-Zuidlijn moet tussen Canon en Gondel over de Beneluxbaan rijden in plaats van door Middenhoven zoals nu lijn 51. Verder moet de lijn minstens tien haltes krijgen in Amstelveen.

Deze wensen willen Burgemeester en Wethouders naar voren brengen bij de Stadsregio Amsterdam, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio. Een gemeenteraadscommissie buigt zich eerst nog op dinsdag 17 maart 2009 over het wensenpakket.

Tram 51Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De 19 km lange metro/sneltramlijn 51, of de zogenaamde Amstelveenlijn, is een combinatie van metro en sneltram tussen station Amsterdam Centraal Station en Amstelveen


Volgens B en W is doortrekking van de Noord-Zuidlijn nodig om de voor 2020 verwachte 38 procent reizigersgroei op te vangen. B en W verwachten verder dat Amstelveen met de Noord-Zuidlijn interessanter wordt voor bedrijven om zich hier te vestigen.

Totdat de Noord-Zuidlijn rijdt, wil het college dat de lijnen 5 en 51 in stand blijven. Daarbij behoeft volgens B en W vooral lijn 51 aandacht. Voor de overstap van de metro op lijn 51 moet in station Amsterdam-Zuid/WTC een comfortabele overstap worden gecreëerd. Het busnet moet na de komst van de Noord-Zuidlijn tenminste dezelfde dekking blijven bieden als het huidige net.

B en W willen verder dat er in samenhang met de Noord-Zuidlijn een hoogwaardige busverbinding komt tussen Westwijk en de Amstelveense noordgrens. Amstelveen is bereid mee te betalen aan de Noord-Zuidlijn, mits die bijdrage past bij haar financiële draagkracht en mits die bijdrage geen open einde krijgt.

Voor de gedaanteverwisseling van Amstelveenlijn moet het traject ten zuiden van Zuid/WTC ingrijpend worden aangepast. De metro gaat kruisingsvrij rijden, krijgt voeding via een derde rail in plaats van via een bovenleiding en de rijtuigen worden breder dan die van sneltram 51.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.