Bijgewerkt: 3 juni 2020

Minder vlieghinder voor Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2010

Op 11 februari 2010 heeft de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) een positief advies gegeven voor een experiment met het vliegen van een vaste bochtstraal vanaf de Aalsmeerbaan richting het oosten.

Dit betekent dat vliegtuigen de bocht tussen Uithoorn en Amstelveen nauwkeuriger gaan vliegen. Door deze concentratie daalt de geluidsbelasting in gebieden rond de uitvliegroute. Per saldo zal het aantal ernstig gehinderden in Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen afnemen met circa 900 tot 1500 personen.

Wethouder Pols, regionale ontwikkeling: “Samen met bestuurders en bewoners hebben we het experiment met de vaste bochtstraal vanaf de Aalsmeerbaan mogelijk gemaakt. Het experiment is een resultaat van het zogenoemde microklimaatprogramma van Luchtverkeersleiding Nederland in Uithoorn. Maar Amstelveen profiteert er ook van. Ik hoop dat het microklimaatprogramma van het LVNL in Amstelveen eveneens tot positieve resultaten zal leiden.”

Het microklimaatprogramma in Amstelveen heeft nog niet tot een experiment geleid. In 2008 is na overleg met bewoners aan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gevraagd te onderzoeken of de uitvliegroutes van de Buitenveldertbaan kunnen worden aangepast. LVNL werkt aan het vinden van alternatieven. De verwachting is dat in 2010 de derde microklimaatavond wordt georganiseerd, waarin mogelijke oplossingen worden gepresenteerd.

Het experiment met de vaste bochtstraal Uithoorn – Amstelveen - Aalsmeer start in mei 2010. In eerste instantie vliegen alleen KLM vliegtuigen (met uitzondering van de Boeing 747 en de Fokkers) de vaste bochtstraal. Het experiment is het resultaat van het microklimaatprogramma in Uithoorn. LVNL, gemeente en bewoners hebben in drie bijeenkomsten onderzocht hoe de vlieghinder in Uithoorn kan worden beperkt zonder deze te verplaatsen.

Het experiment met de vaste bochtstraal tussen Uithoorn en Amstelveen loopt in principe van mei tot november 2010. Gezien de korte looptijd en de wens van bestuurders en luchtvaartsector tot een zorgvuldige evaluatie van de effecten is een verlenging van het experiment met één jaar na deze periode waarschijnlijk noodzakelijk.

Wanneer blijkt dat de maatregel effectief is, wordt deze definitief ingevoerd. In Rijsenhout heeft een vergelijkbaar experiment geleid tot positieve resultaten en zijn de vertrekroutes definitief gewijzigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.