Bijgewerkt: 23 september 2020

Ministerie zet joker in op A9-luchtkwaliteit

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-12-2011

Het ministerie heeft een joker ingezet om Amstelveense protesten tegen een verslechterde luchtkwaliteit bij de ingangen van een toekomstige A9-tunnel te kunnen omzeilen. Dat blijkt uit een zitting bij de Raad van State, waarin bewoners van de Operabuurt (Bankras) aangaven te vrezen voor toename van luchtvervuiling bij de oostelijke tunnelmond van een A9-tunnel.

Bewoners willen, dat de tunnelmond verder wordt doorgetrokken tot Elsenhove, zodat hun wijk vrij blijft van luchtvervuiling bij de tunnelmond. Het ministerie schermt echter met een reeds verkregen tijdelijke ontheffing van de Europese Commissie, die ervoor zorgt dat tot 2015 de Europese normen voor luchtkwaliteit mogen worden overschreden. Dit in ruil voor een aantal Rijksmaatregelen die de luchtvervuiling terugdringen, zoals roetfilters en schonere motoren.

In 2015 zou volgens het Rijk, dat op dit moment overigens achterligt met maatregelen rond luchtkwaliteit, wel aan de normen voldoen en bestaat er voor Amstelveense inwoners dus geen enkel probleem meer.

tunnel  Amstelveen
(Bron Verkeer en Waterstaat / Amstelveenweb.com - 2007)

Groot vraagteken op de toekomstige Keizer Karel tunnel bij Amstelveen


Aanleg A9-tunnel ook zonder gemeentegeld

Over het uitblijven van een financiële bijdrage van gemeente Amstelveen aan een A9-tunnel is volgens het ministerie het laatste woord nog niet gezegd. Maar ook al komt er geen bijdrage van de gemeente, dan nog is de aanleg van de tunnel niet in gevaar, omdat met zulke risico's rekening is gehouden.

Dat stelde het ministerie in een zitting bij de Raad van State afgelopen week. Zoals deze krant (AN) vorige week meldde, trok de Raad van State twee volle dagen uit om een grote reeks bezwaren te behandelen tegen de aanpassing van Rijksweg A9, als onderdeel van het tracébesluit voor de snelwegvernieuwing tussen Schiphol en Almere.

Naast verzekeringsmaatschappij Zwitserleven, die klaagt over de verslechterde bereikbaarheid van zijn pand aan de Rijnderslaan, ging ook de stichting Museumtramlijn in beroep bij de Raad. Die kan tijdens de werkzaamheden aan de A9 niet meer doorrijden tot aan de keerlus in Bovenkerk. Volgens het ministerie moet dan gebruik worden gemaakt van passeerstroken.

Een tijdelijke keerlus aanleggen op een ander deel van het tramspoor is volgens het ministerie niet mogelijk. Daarvoor moeten bomen worden gekapt en zal er bij omliggende woningen geluidsoverlast optreden. De minister stelt ook, dat na afloop van het werk aan de A9 de oude keerlus in Bovenkerk weer kan worden gebruikt.

Beschermers

De stichting Beschermers Amstelland eiste dat de verplaatsing van het tankstation aan de zuidzijde van de A-9 bij Amstelveen afhankelijk moet worden gemaakt van het eventueel doorgaan van een landtunnel.

De stichting Beschermers Amstelland vindt de verplaatsing van het tankstation met verzorgingsplaats in oostelijke richting onaanvaardbaar vanwege aantasting van de aangrenzende polder Ronde Hoep en de Holendrechter-Bullewijkerpolder.

De beschermers van de cultuurhistorische waarden in het Amstelland vragen zich af, of de landtunnel, Keizer Karel-unnel genoemd, nog wel wordt gerealiseerd. De gemeente Amstelveen heeft volgens hen meerdere malen gezegd, dat de gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen niet meer haalbaar is. En als de landtunnel niet doorgaat, is de verplaatsing van het tankstation ook niet meer nodig, aldus de stichting.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt echter vast aan de tunnel. Het te verplaatsen tankstation komt weliswaar dan te liggen in een zogenoemde Rijks buffer-zone, die in principe groen moet blijven, maar een tankstation is daar niet verboden als die landschappelijk goed wordt ingepast, zegt het ministerie. Het groene karakter mag niet worden aangetast. Dat moet verder worden geregeld in een bestemmingsplan van de gemeente.

De als stiltegebied aangewezen polder Ronde Hoep krijgt volgens het ministerie ondanks de weguitbreiding minder lawaai te verduren. Dat komt door de toepassing van stil asfalt en geluidsschermen rond het nieuwe tankstation. De Raad van State doet over enkele maanden uitspraak.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.