Bijgewerkt: 17 januari 2021

Moet de Nederlandse luchtvaart groeien?

Nieuws -> Informatief

Bron: CE Delft
18-07-2019

'De Nederlandse luchtvaart bevindt zich in een cruciale fase. De regering bereidt een luchtvaartnota voor, die beoogt aan te geven hoe de luchtvaart zich de komende 30 jaar kan ontwikkelen in balans met andere belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

De opening van luchthaven Lelystad is reeds enkele malen uitgesteld en er doemen nieuwe problemen op met de stikstofuitstoot, en voor Eindhoven is een advies gegeven om de geluidsoverlast aanzienlijk te beperken en het aantal vluchten niet uit te breiden. Tegelijkertijd loopt Schiphol tegen capaciteitsgrenzen aan en is op 5 juli 2019 besloten dat Schiphol vanaf 2021 voorwaardelijk mag groeien tot maximaal 540.000 vluchten, mits de hinder voor de omwonenden aantoonbaar afneemt.' Staat er in de inleiding van de analyse van de onderzoekers van CE Delft.

'In het publieke debat over luchtvaart spelen economische argumenten een grote rol. Verschillende partijen veronderstellen bepaalde relaties tussen enerzijds luchtvaart, luchthavencapaciteit en bestemmingennetwerk en anderzijds economische groei, welvaart en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland' -meldt Onderzoeksbureau CE Delft. CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Ze zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met de kennis van techniek, beleid en economie helpen ze overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om dit waar te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het startende vliegtuig van KLM PH-BFV, een Boeing 747-400M op 28 februari 2007 om 15:20 op Schiphol


Natuur & Milieu heeft CE Delft gevraagd om een aantal argumenten te beoordelen op hun wetenschappelijke merites. Het gaat om de volgende argumenten:

1. 'Het omvangrijke bestemmingennetwerk van Schiphol is bepalend voor het Nederlandse vestigingsklimaat. '

2. 'Capaciteitsrestricties op Schiphol betekenen het einde voor Schiphol als hub-luchthaven en ineenstorting van het netwerk. '

3. 'Luchtvaart levert een grote economische toegevoegde waarde voor Nederland in werkgelegenheid en bijdrage aan het BBP.'

4. 'Vliegbelasting schaadt de sector en levert het milieu niets op. '

5. 'Als de Nederlandse luchtvaart niet kan groeien, doen andere, minder duurzame luchtvaartlanden dat wel. '

In Hoofdstuk 2 wordt elk van deze argumenten ontleed en aan de hand van wetenschappelijke literatuur en empirische data besproken. Hoofdstuk 3 trekt conclusies en gaat bovendien in op de vraag of een groei van de capaciteit met de voorgestelde 40.000 vluchten op Schiphol een evenredige afname van de luchtvaart economische schade zou veroorzaken. Lees het volledige rapport: De economische effecten van krimp en groei van de Nederlandse luchtvaart Een kritische analyse van veelgehoorde argumenten (pdf 37 pagina’s)

Conclusie van CE Delft: De connectiviteit en bereikbaarheid van een regio is een vestigingsfactor. De literatuur is echter niet eenduidig over het belang van deze vestigingsfactor ten opzichte van vele andere relevante vestigingsfactoren. Tevens is onduidelijk of de vestiging van hoofdkantoren zorgt voor een grotere vraag naar vliegbewegingen of andersom. Niet alle bestemmingen in het netwerk zijn even belangrijk. Voor het vestigingsklimaat zijn de zakelijke bestemmingen belangrijk. De groei van een bestemmingennetwerk wordt in de literatuur niet genoemd als vestigingsfactor.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.