Bijgewerkt: 18 januari 2021

Mogelijke uitbreiding en ontwikkeling van Sportpark 't Loopveld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-04-2018

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de eventuele uitbreiding en ontwikkeling van het Sportpark 't Loopveld.

'Geachte raad,

Op de grens tussen Amsterdam en Amstelveen ligt het Amsterdamse Sportpark 't Loopveld in Amstelveen. Amstelveen heeft hiervoor een huurovereenkomst met Amsterdam gesloten. De gemeente Amsterdam wil het gebruik van het Sportpark intensiveren. Daarvoor onderzoekt zij o.a. de aanleg van kunstgrasvelden en de verplaatsing van drie golfholes naar recreatiegebied Middelpolder (eigendom van Groengebied Amstelland). De holes lopen nu over de sportvelden. Het doel is om het sportpark verder te ontwikkelen en in de toekomst door meer mensen te laten gebruiken.Past in bestemmingsplan. Enige tijd geleden heeft gemeente Amsterdam gepolst of verplaatsing van de holes past binnen ons bestemmingsplan. Wij hebben dat getoetst en dat is het geval. Het plan past binnen bestemming recreatie. Wij gaven aan dat het belangrijk is de nieuwe holes zorgvuldig landschappelijk in te passen en met Groengebied Amstelland en projectgroep Amstelscheg het gesprek aan te gaan. De projectgroep bewaakt de beeldkwaliteit en landschappelijke inpasbaarheid van Amstelscheg, waar Middelpolder toe behoort. De gemeente Amstelveen vervult een faciliterende rol. Daarnaast maken wij deel uit van het bestuur van het Groengebied en zijn wij ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep.

Haalbaarheid. Gemeente Amsterdam informeerde ons dat de afgelopen maanden de plannen zijn besproken met o.a. sportverenigingen, projectgroep Amstelscheg en het Groengebied. Het bestuur van het Groengebied geeft aan dat het plan landschappelijk moet passen en de mening van omwonenden belangrijk is en gepeild moet worden. Op dit moment bekijkt Amsterdam de financiële haalbaarheid. De gemeente Amsterdam presenteerde het plan donderdagavond 19 april 2018 aan betrokkenen in het gebied. Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te brengen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.