Bijgewerkt: 10 augustus 2020

Mosquito opnemen in APV

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
11-03-2009

De Partij van de Arbeid-Amstelveen wil af van mosquito's in Amstelveen, maar Burgemeester en Wethouders willen het gebruik ervan juist een steviger juridische basis geven, door een aparte bepaling op te nemen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Dat blijkt uit antwoorden van opnemen in APV' B en W op vragen van de PvdA-raadsleden Houwink ten Cate en Rodrigues Pereira. Mosquito's zijn apparaten die een hinderlijk, alleen voor jonge mensen hoorbaar, geluid produceren. Ze worden gebruikt om jongeren te weren van plekken waar zij overlast veroorzaken.

Het gebruik is echter juridisch omstreden. Daarom had de PvdA al eens eerder gevraagd de mosquito's te verwijderen, maar B en W voelen daar niets voor. B en W hebben onderzocht hoe andere gemeenten omgaan met de mosquito. Er zijn gemeenten die mosquito's inzetten zonder juridische basis, zoals Almere, Gouda en Leeuwarden. Net als Amstelveen zien ze de mosquito als een laatste redmiddel.

Er zijn ook gemeenten, waaronder Zwolle en Utrecht, die het gebruik van de apparaatjes hebben geregeld in de APV. Momenteel geldt in Amstelveen de regel dat het verboden is om in het publieke domein geluidsapparaten in werking te hebben die geluidhinder veroorzaken. Van die regel hebben B en W zichzelf een ontheffing verleend.

APV?

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (vroeger Algemene Politie Verordening genoemd) is de in Nederland gebruikelijke term voor door de gemeente uitgevaardigde (lagere) wetgeving.

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid dit soort wetgeving uit te vaardigen. In bestuursrechtelijke termen is de APV gewoonlijk een algemeen verbindend en verplichte aanwijzing.

Wat is The Mosquito?

Het is een uit Engeland afkomstig apparaat, die op een zeer hoge en irritante geluid (ongeveer 18 kHz op 85 dB) genereert en wordt gebruikt tegen hangjongeren. Volgens de importeur hangen in Nederland 300 apparaten in verschillende gemeentes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.