Bijgewerkt: 10 juli 2020

Muziek- en Dansschool, Volksuniversiteit- en Kunstuitleen Amstelveen overwegen een fusie

Nieuws -> Informatief

Bron: Herbert Bos
22-04-2016

Muziek- en Dansschool, Volksuniversiteit en Kunstuitleen Amstelveen starten een onderzoek naar een mogelijke fusie per 1 januari 2017. De instellingen zien drie belangrijke aanleidingen om nu deze stap te zetten. Ten eerste de nieuwe Cultuuragenda 2016-2020 van de gemeente Amstelveen die deze week in de gemeenteraad is behandeld. Deze bevat, naast bezuinigingen, mooie en ambitieuze doelstellingen op het vlak van educatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Muziek- en Dansschool, Volksuniversiteit en Kunstuitleen Amstelveen willen graag samen invulling geven aan deze uitdaging.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Bos directeur van de Volksuniversiteit- en Kunstuitleen Amstelveen hier op een archieffoto


Ten tweede, de aanstaande verhuizing van de Kunstuitleen. Deze verhuist in mei 2016 naar het pand van de Volksuniversiteit en Muziek- en Dansschool aan het Stadsplein. Dit draagt  bij aan de verlevendiging van het Stadsplein en versterkt de mogelijkheden voor samenwerking.

Ten derde het gedeelde besef, dat deze tijd vraagt om méér creatieve kracht in Amstelveen. Daarbij is het steeds belangrijker om in te spelen op de snelle veranderingen in de kunsten, in communicatiemogelijkheden en publieksvoorkeuren. Voornaamste drijfveer voor het onderzoek naar een mogelijke fusie is de gedeelde wens om voor de huidige én nieuwe deelnemers uit Amstelveen en de regio Amstelland een bruisend cultureel educatief centrum te worden. Een plek, waar je een veelzijdige ‘culturele carrière’ kan doorlopen passend bij je eigen accenten en waar je je ook kunt laten verrassen door wat anderen doen en presenteren. De drie stichtingen hebben een bestuurswerkgroep in het leven geroepen die het onderzoek gaat opzetten en begeleiden. In het najaar zal deze werkgroep, in samenspraak met belanghebbenden, deelnemers en medewerkers, met concrete voorstellen komen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.