Bijgewerkt: 26 januari 2021

NL-Alert wordt landelijk ingevoerd

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
23-12-2011

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers zo doelmatig mogelijk te informeren bij een ramp of crisis. NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in en met medewerking van de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond.

 Daarbij is er gekeken naar onder meer de beleving bij burgers en de technische werking. Het systeem is in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

NL-Alert zal eerst in de drie genoemde testregio’s worden ingevoerd, omdat zij al bekend zijn met de mogelijkheden en werkwijze van het systeem. De bedoeling is om het systeem nog voor zomer 2012 in gebruik te nemen. Daarna wordt NL-Alert ingevoerd in de overige regio’s. Deze regio’s kunnen NL-Alert inzetten vanaf medio november 2012.

alert Amstelveen
Uit een belevingsonderzoek blijkt, dat de Nederlandse bevolking positief staat tegenover NL-Alert als nieuw alarmeringsinstrument. Burgers noemen het een groot voordeel, dat zij concrete informatie ontvangen waardoor zij beter en sneller kunnen inschatten welk gevaar dreigt.

Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. Tevens wordt het middel als passend ervaren in de huidige levensstijl en het daarbij horende mediagebruik.

De technische werking is getest door berichten te verzenden op een testkanaal en de ontvangst daarvan te controleren op verschillende typen telefoons. Geconstateerd is dat de techniek achter NL-Alert werkt en goed wordt ontvangen op telefoons op het 2G netwerk (GSM telefoons). De dienstverlening op het 3G netwerk (smartphones) moet echter nog worden verbeterd.

Deze verbeteringen zullen naar verwachting nog voor de invoering van NL-Alert zijn doorgevoerd. Ook aan de kant van de toestellen zelf wordt nog gewerkt om het bereik te vergroten. Diverse leveranciers hebben aangegeven NL-Alert te zullen ondersteunen en steeds meer toestellen worden standaard geactiveerd voor NL-Alert.

Hoe werkt het?

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de gsm-zendmasten. De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. Het maakt dus geen gebruik van sms-techniek.

In geval van een noodsituatie stelt de overheid een bericht op en geeft aan voor welk gebied de waarschuwing geldt. De meldkamer van de hulpdiensten zendt het bericht uit. Dit bericht bereikt mobiele telefoons in dat gebied binnen enkele seconden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.