Bijgewerkt: 20 januari 2021

Nieuw Luchthavenindelingbesluit Schiphol in 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-10-2015

De luchthaven Schiphol is één van de belangrijke economische motoren van onze nationale en regionale economie. De bijdrage van de luchtvaart aan onder andere de werkgelegenheid en het internationale vestigingsklimaat in de regio is onmiskenbaar. Helaas heeft de nabijheid van de internationale luchthaven ook minder positieve kanten. Om de belangen van de luchthaven en de omgeving ook in de wetgeving beter op elkaar af te stemmen hebben de gemeenten in de regio Amstel- en Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) het initiatief genomen om het ministerie van I&M een handreiking te doen voor het in 2016 vast te stellen nieuwe Luchthavenindelingbesluit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een Boeing 777 (PH-BQC) bij de gate op Schiphol in oktober 2013


In samenwerking met juridisch adviseurs van advocatenkantoor Stibbe is de afgelopen periode gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe Luchthavenindelingbesluit afgestemd op de doelstellingen en systematiek van de Omgevingswet. Centraal in dit advies staat de noodzaak om bij ontwikkelingen in de omgeving van de luchthaven een brede, integrale afweging van alle belangen te maken. Alleen daardoor kan bereikt worden, dat de luchthaven en de omgeving elkaar op de juiste manier versterken en aanvullen.

Tijdens zijn feestelijke afscheidsreceptie kreeg gemeentesecretaris Rein Schurink op 15 oktober 2015 uit handen van de burgemeester van Amstelveen Mirjam van ’t Veld, het eerste exemplaar van de handreiking uitgereikt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Gemeentesecretaris Rein Schurink krijgt op 15 oktober 2015 in het Cobra Museum uit handen van de burgemeester van Amstelveen Mirjam van 't Veld, het eerste exemplaar van het nieuw Luchthavenindelingbesluit Schiphol uitgereikt

Rein Schurink was als gemeentesecretaris van Amstelveen één van de grondleggers van deze gezamenlijke actie van de regiogemeenten. Aansluitend werd door de Amstelveense burgemeester van de gelegenheid gebruik gemaakt om de handreiking ook aan te bieden aan Mark Frequin, de Directeur-Generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.