Bijgewerkt: 21 januari 2021

Nieuw energiebeleidsplan Amstelveen is effectief en efficiënt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-03-2013

'

Het College Amstelveen heeft in haar nieuwe Energiebeleidsplan 2013-2016 aangegeven, hoe zij wil bijdragen aan de regionale ambitie van een energieneutrale regio in 2040. Concrete projecten uit dit plan zijn bijvoorbeeld energiesubsidies voor particuliere huiseigenaren, de collectieve inkoop van zonnepanelen, koude- en warmteopslagsystemen in de bodem, stimuleren energiezuinige nieuwbouw van huizen en scholen, de biomassacentrale Greenport en het toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte.

Het vorige energiebeleidsplan 2009-2012 is afgelopen. De ervaringen met de uitvoering van dat plan, gecombineerd met nieuwe inzichten over het energiebeleid en een beperkter budget, hebben geleid tot een pragmatischer aanpak. In plaats van een grote hoeveelheid projecten is nu gekozen voor minder projecten. Hierbij ligt de focus op de acties met de grootste energiewinst of de grootste bijdrage aan de gemeentelijke voorbeeldfunctie.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot, (CDA) wethouder Milieu en Energie


Belangrijkste doelstellingen in het nieuwe Energiebeleidsplan zijn het verminderen van CO2-uitstoot, het besparen van energie, omschakelen naar duurzame energie, een grotere inspanning van marktpartijen bij de uitvoering van het energiebeleid en een maximale bijdrage aan de energieneutrale regio 2040. D

e gemeente zal hierbij zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld het gemeentelijk vastgoed energiezuiniger te maken en bewustere keuzes te maken als opdrachtgever voor nieuwbouwprojecten. Daarnaast zullen woningcorporaties, bedrijven, instellingen en burgers uitgedaagd worden om meer bij te dragen aan het energiebeleid.

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Milieu en Energie: “Energie leeft steeds meer bij burgers en bedrijfsleven. De deelname van de Amstelveense inwoners aan de collectieve inkoop van zonnepanelen in 2012 overtrof alle verwachtingen.

Daarnaast hebben we maar liefst 28 lokale klimaatpartners; Amstelveense bedrijven en instellingen die samen stappen zetten om het energiegebruik te verminderen.

Samen met alle marktpartijen wil ik er naar streven om met zo weinig mogelijk middelen het maximale effect te bereiken.” De gemeenteraad beraadt zich op 24 april 2013 over het plan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.