Bijgewerkt: 28 januari 2021

Nieuwe Drank- en Horecawet ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2012

Op 1 januari 2013 gaat de vernieuwde Drank- en Horecawet (DHW) in. De belangrijkste verandering is, dat het toezicht wordt overgedragen aan de gemeenten. Ook zijn jongeren onder de 16 jaar straks strafbaar als ze alcohol in hun bezit hebben.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Van Zanen: 'Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij. Dat geldt ook voor het toezicht op nieuwe Drank- en Horecawet. Deze wet biedt Amstelveen echter de kans om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Beleid, dat aansluit op de lokale situatie en de problematiek van drankverstrekking en -gebruik. De handhaving kan hiermee verstevigd worden.'

Bevoegdheid burgemeester

Het toezicht op de Drank- en Horecawet wordt nu nog uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De burgemeester krijgt de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de DHW en sancties op te leggen. Met de vernieuwde DHW wil het kabinet:

•          Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.

•          Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken.

•          Bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2013

•          Jongeren onder de 16 jaar zijn zelf strafbaar, wanneer ze in een horecagelegenheid, of op de openbare weg in het bezit zijn van een alcoholhoudende drank;

•          Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden, kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen;

•          De gemeente wordt verplicht voor paracommerciële instellingen, zoals sportverenigingen, buurthuizen, clubs, studentenverenigingen, kerkgenootschappen etc. verordeningen op te stellen, waarin onder andere de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd;

•          De gemeenteraad krijgt de bevoegdheid om facultatief de toegangsleeftijden in de horeca te koppelen in sluitingstijden. Daarnaast kan de raad indien nodig prijsacties (Happy Hours, stuntprijzen) reguleren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.