Bijgewerkt: 24 september 2020

Nieuwe Wwb per 1 januari 2012 invoeren is onverstandig

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
20-12-2011

Als de aanpassingen op de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 worden ingevoerd, lopen gemeenten tegen grote uitvoeringsproblemen aan. Deze hebben gevolgen voor gemeenten en burgers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit daarom al geruime tijd om de invoeringsdatum van het voorliggende voorstel te verschuiven naar 1 januari 2013.

Op 19 en 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer plenair de wijzigingen besproken in de Wet werk en bijstand. De invoeringsdatum staat gepland op 1 januari 2012. Een van de aanpassingen betreft het invoeren van de huishoudtoets.

De VNG heeft al eerder gewaarschuwd, dat dit voor jongeren geen prikkel is om aan het werk te gaan, leidt tot onnodig veel verhuizingen en voor gemeenten veel onnodige administratieve handelingen vergt. De G4, G32 en de VNG hebben daarom een alternatief gepresenteerd, dat in de uitvoering veel goedkoper is en dat voor het kabinet dezelfde besparing oplevert als de voorgestelde huishoudtoets.

ICT

Ook heeft de VNG aangegeven dat ICT-systemen niet op tijd klaar zijn om de aanpassingen in de Wwb door te voeren. Als de wijzigingen toch per 1 januari 2012 in gaan, kan dit bij gemeenten leiden tot extra fouten, omdat systemen en processen niet op orde zijn. Er kunnen fouten in de uitbetaling van de uitkeringen aan burgers ontstaan.  De VNG betreurt het, dat het kabinet hier geen rekening mee wil houden en gemeenten financieel wil straffen voor eventuele fouten. In tijden, dat gemeenten al geld tekort komen op de uitvoering van de Wwb, zijn extra risico’s voor gemeenten onaanvaardbaar.

Verhuisplicht

Tot slot roept de huidige discussie in de Tweede Kamer over de verhuisplicht ook vragen op. De VNG vraagt zich onder andere, of het de bedoeling is dat het hele gezin mee moet verhuizen als een van de meerderjarige kinderen een baan aangeboden krijgt. En zo niet, zijn dan de ingeboekte bezuinigingen voor de huishoudtoets nog wel reëel? Lees meer over de wijzigingen op de website van de gemeente Amstelveen: Wwb wijzigingen per 1 januari 2012Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.