Bijgewerkt: 26 januari 2021

Nieuwe aanpak van overlastgevende jongeren in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Actiecentrum Veiligheid en Zorg
16-06-2020

De gemeente Amstelveen is gestart met een nieuwe aanpak voor jongeren die overlast geven en strafbare feiten hebben gepleegd: de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Deze aanpak richt zich op jongeren tot 23 jaar met problemen op het snijvlak van straf en zorg. Doel is een blijvende positieve gedragsverandering bij deze jongeren realiseren om te voorkomen dat ze opnieuw overlast veroorzaken of in de criminaliteit terecht komen.

Binnen de LPGA werkt de gemeente nauw samen met de politie, openbaar ministerie, het jongerenwerk, middelbare scholen en partners in de zorg om jongeren tijdig in beeld te krijgen en op de juiste manier te begeleiden. Op 8 juni 2020 stemde het Actiecentrum Veiligheid- en Zorg (AcVZ) in met de aanpak van de gemeente. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid gebruik te maken van hun kennis en expertise en aan te sluiten bij de afspraken van het Actiecentrum met bovengenoemde netwerkpartners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Tjapko Poppens, burgemeester: 'Met de meeste jongeren in Amstelveen gaat het gelukkig goed, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor jongeren die overlast veroorzaken en crimineel gedrag vertonen. Bij veel van die jongeren is sprake van onderliggende (zorg-) problematiek. Daarom ligt bij deze aanpak de nadruk op preventie en de combinatie met zorg. Goede samenwerking en tijdige signalering zijn hierbij cruciaal. We willen jongeren daarmee een toekomstperspectief bieden.'

Wat is het AcVZ? Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is in 2015 ontstaan uit een fusie van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland en het gemeentelijke Programmabureau Top600. Het AcVZ is de centrale plek van, waaruit de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, al haar integrale persoonsgerichte aanpakken coördineert. Bovendien fungeert het AcVZ als het Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland, binnen het landelijke netwerk van Veiligheidshuizen.

Persoonsgericht. In een integrale persoonsgerichte aanpak gaat het niet om een enkel incident of gedraging van een persoon, bijv. een misdrijf. Het gaat om de hele situatie waarin een persoon zich bevindt, vaak met meerdere oorzaken voor de overlast of criminaliteit. Als een notoire inbreker gestopt kan worden door hem uit zijn vriendengroep te halen en zijn verslaving aan te pakken komt een langetermijneffect in zicht. Dit gebeurt, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, of liefst in combinatie daarmee.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.