Bijgewerkt: 21 januari 2021

Nieuwe leden Raad van Toezicht van Sportbedrijf Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-06-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Sport informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Sportbedrijf Amstelveen:

'Geachte raadsleden,

Op 30 maart 2017 hebben John de Die en Henriette Kievit laten weten af te treden als lid van de Raad van Toezicht van het Sportbedrijf Amstelveen. Hiermee ontstond een situatie waarbij geen enkel lid van de Raad van Toezicht meer in functie was. Volgens de Statuten van de Stichting Sportbedrijf betekent dit dat ons college minimaal drie leden van de Raad van Toezicht moest benoemen. Wethouder Peter Bot heeft samen met de interim-directeur van het Sportbedrijf gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport


Wij zijn verheugd u te kunnen laten weten, dat wij op 6 juni 2017 de volgende vier personen hebben benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Sportbedrijf: mevrouw Heleen van Ketwich Verschuur en de heren André Timmerman, Hennie Limberger en Frank van Rooijen. De leden zijn zeer aanvullend aan elkaar voor wat betreft hun ervaringen en (inhoudelijke) expertise. We hebben in gezamenlijk overleg de duur van de benoeming bepaald, zodat niet iedereen tegelijkertijd aftreedt. Er is overigens, mocht het aan de orde zijn, nog ruimte voor de benoeming van een extra lid dan wel extra leden. Volgens de Statuten kunnen er maximaal zeven leden worden benoemd.

We hebben er alle vertrouwen in, dat met de benoeming van deze enthousiaste leden de Raad van Toezicht haar toezicht houdende taken, zoals geformuleerd in de Statuten, naar behoren kan uitvoeren. Na het zomerreces stellen wij voor, dat er een kennismaking plaatsvindt tussen de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van het Sportbedrijf en u. In deze bijeenkomst kan de interim-directeur u tevens bijpraten over de stand van zaken bij het Sportbedrijf. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, de burgemeester,       mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.