Bijgewerkt: 29 februari 2020

Nieuwe leidraad voor personeel in verpleeghuizen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
11-10-2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) prijst Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en alle andere betrokkenen voor het ontwikkelen van de nieuwe leidraad voor personeel in verpleeghuizen. Want een betere samenstelling van personeel zorgt voor meer kwaliteit van de zorg en daarmee voor kwaliteit van leven voor de bewoners. De juiste opleiding en ervaring zijn daarbij essentieel. Maar bijvoorbeeld ook, dat er voldoende aandacht is voor mensen en er altijd iemand is die de mensen echt kent.

Zo maken we de zorg beter. Van Rijn: 'We weten uit onderzoek, dat de kwaliteit en mix van personeel in onze verpleeghuizen nauw samenhangt met de kwaliteit van leven die de bewoners van een verpleeghuis ervaren. Met deze leidraad kan – op basis van wat bewoners nodig hebben - worden bepaald welke mix van verpleegkundigen en verzorgenden er in een bepaald verpleeghuis nodig is. Zo maken we de zorg beter.'

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Onderdeel breder kwaliteitskader. Met ingang van 2017 zou de leidraad onderdeel uit moeten maken van het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg, dat nu onder regie van het Zorginstituut wordt ontwikkeld. Het Zorginstituut heeft de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2017 een eerste kwaliteitskader op te leveren, waarin in ieder geval de leidraad personeel en de basisveiligheid een plek krijgen.

Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling. De leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling is door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) samen met Patiëntenfederatie Nederland (PFN) aan het Zorginstituut aangeboden. De leidraad is ontwikkeld voor en door de praktijk in het kader van Waardigheid en Trots, een breed plan van staatssecretaris Van Rijn om in alle Nederlandse verpleeghuizen liefdevolle zorg door trotse medewerkers te bewerkstelligen. Daarnaast vergroot de staatssecretaris met het vervolg 'Waardig leven met zorg' de invloed van ouderen op de kwaliteit van zorg. Hun wensen moeten bepalen hoe de zorg eruit ziet. Bekijk hier de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling (pdf 34 pagina’s). De nieuwe leidraad wordt op 11 oktober 2016 aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn op het Waardigheid & Trots congres ‘Cliëntenraad: Van weten naar doen.’ in het NBC in Nieuwegein.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.