Bijgewerkt: 5 maart 2021

Nieuwe satellieten voor Europa

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie / Wikipedia / Amstelveenweb
10-08-2008

Op 7 augustus 2008 is de Europese Commissie een vergelijkende procedure gestart voor de selectie van leveranciers van satellietcommunicatiediensten die heel Europa bestrijken. Voor het eerst zullen satellietexploitanten diensten als snelle datatransmissie, mobiele tv, rampenbestrijding en medische dienstverlening op afstand kunnen aanbieden in het kader van één enkele Europese selectieprocedure, in plaats van via 27 verschillende nationale systemen.

Dit is mogelijk gemaakt door een nieuwe beschikking van de EU betreffende mobiele satellietdiensten, die in juli van dit jaar in werking is getreden. De mobiele satellietsystemen maken gebruik van het radiospectrum om communicatiediensten te verlenen tussen een mobiel grondstation en een of meer stations in de ruimte of op vaste locaties op de grond.

Zij kunnen een groot gebied bestrijken en regio’s bereiken waar dergelijke diensten tot dusver economisch niet rendabel waren. De nieuwe Europese selectieprocedure kan bedrijven de mogelijkheid bieden om vanaf 2009 in heel Europa innovatieve draadloze diensten aan te bieden via een speciaal daarvoor voorbehouden spectrum.

Mobiele satellietdiensten hebben het enorme voordeel dat ze bijna het hele grondgebied van de EU kunnen bestrijken en daarbij miljoenen EU-burgers over de grenzen heen kunnen bereiken. Zij bieden alle Europeanen een nooit eerder geziene kans om toegang te krijgen tot nieuwe communicatiediensten, niet alleen in grote steden, maar ook in plattelandsgebieden en minder dicht bevolkte regio’s,” aldus Viviane Reding, Europees commissaris voor telecommunicatie.

“Deze satellietdiensten vergen evenwel grote investeringen, en eenvoudige en snelle procedures en rechtszekerheid op lange termijn zijn dan ook een must. Daarom heeft de Commissie, in nauwe samenwerking met het Europees Parlement en de Raad, in een recordtijd van slechts tien maanden een uniforme EU-procedure vastgesteld voor de selectie van belangstellende exploitanten van mobiele satellietdiensten. In Europa is er nu één enkele markt voor mobiele satellietdiensten, in plaats van 27. Vanaf nu ligt de bal in het kamp van de industrie.

Ik verwacht een bikkelharde concurrentie tussen de exploitanten die satellietcommunicatiediensten aanbieden waarmee consumenten kunnen worden bereikt van het noorden van Zweden tot het zuiden van Spanje. Hierdoor zouden de eerste satellietlanceringen al in de loop van 2009 kunnen plaatsvinden.”

De satellietindustrie is een markt die wereldwijd goed is voor 77 miljard euro en in 2007 met 16% is gegroeid. Satellietdiensten alleen al leveren 38 miljard euro aan totale inkomsten op. De Europese bedrijven nemen op deze markt een sterke positie in: op de wereldmarkten voor het vervaardigen, lanceren en exploiteren van satellieten heeft de Europese ruimte-industrie een aandeel van 40%. Bovendien zijn drie van de vijf grootste exploitanten van satellietsystemen ter wereld in Europa gevestigd.

Belangstellende bedrijven kunnen tot 7 oktober 2008 hun aanvraag bij de Europese Commissie indienen. In de eerste fase van het selectieproces zal een evaluatie worden gemaakt van de technische en de commerciële capaciteiten waarover de gegadigden beschikken om hun systemen op tijd te lanceren. De eerste satellietlanceringen zouden nog in 2009 kunnen volgen.

Satelliet Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

De Europese waarnemings (remote sensing) satelliet ERS-2 van ESA werd in april 1995 gelanceerd. ERS-2 is uitgerust met extra nieuwe instrumenten, die de hoeveelheid ozon in de atmosfeer meten en toezicht houden op veranderingen in de vegetatie op Aarde.


Lees verder: De volledige tekst van de oproep van de Commissie

Wat is een satelliet?

In het kader van de ruimtevaart is een kunstmaan of satelliet een onbemand object in een baan, die geplaatst is door mensen om een hemellichaam. Natuurlijke manen zijn meestal objecten met de structuur van een kleine planeet of planetoïde, die door de zwaartekracht van de planeet in hun baan worden gehouden.

Categorieën

Afhankelijk van het toepassingsgebied, kunnen satellieten als volgt worden geclassificeerd:  1. Communicatie satelliet verzorging van telefoon, radio, televisie en internet communicatie over lange afstanden. Dit zijn moderne communicatie satellieten, meestal gebruik in geostationaire omloopbanen

  2. Mini satellieten zijn satellieten met een ongewoon laag gewicht en kleine afmetingen. Nieuwe classificaties worden gebruikt voor het categoriseren van deze satellieten: minisatelliet (500-200 kg), microsatelliet (minder dan 200 kg), nanosatelliet (minder dan 10 kg).

  3. Bio satellieten zijn ontworpen voor het vervoer van levende organismen, in het algemeen voor wetenschappelijke experimenten.

  4. Astronomie satelliet om de verre planeten en melkwegstelsels te observeren.

  5. Navigatie satelliet voor plaatsbepaling op aarde met GPS. Het zijn satellieten die gebruik maken van radiografische tijdsignalen die worden doorgegeven om mobiele ontvangers op de grond hun exacte locatie te bepalen.

  6. Aarde observatie satelliet voor observatie van bijvoorbeeld milieuverontreiniging, het maken van landkaarten en observeren van het heelal.

  7. Onderzoek satelliet is voor wetenschappelijk onderzoek bij gewichtloosheid.

  8. Spionage en anti satelliet satelliet worden gebruikt voor militaire toepassingen.

  9. Weer satelliet wordt toegepast bij het weersvoorspellingen doen op Aarde.

  10. Ruimtestation satellieten zijn ontworpen voor de mens om in de ruimte te leven. Ruimtestations zijn ontworpen voor de middellange termijn in een baan, om voor een periode van weken, maanden of zelfs jaren in te wonen.


Wat is MSS?

Mobiele satellietdiensten (MSS = Mobile Satellite Services) zorgen voor de communicatie tussen satellieten en mobiele terrestrische apparatuur. Het gebruik ervan kan variëren van hoge snelheid internettoegang tot mobiele televisie, radio en hulpdiensten communicatie. Terrestrische is afgeleid van Terra (Aarde), hier wordt de apparatuur op het aardeoppervlak bedoeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.