Bijgewerkt: 26 januari 2021

Nieuwe subsidieregels in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-09-2016

De regels voor instellingen die van de gemeente Amstelveen subsidie willen ontvangen veranderen per 1 oktober 2016. Met de zogenoemde Algemene Subsidieverordening 2016 (ASV 2016) wil het college van Burgemeester en Wethouders onder meer de relatie tussen de gemeente en de subsidie ontvangende organisaties verzakelijken. Ook is het met de nieuwe ASV mogelijk aan de gemeente verschuldigde (huur)penningen met subsidie te verrekenen. 

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: “We hebben de afgelopen jaren enkele organisaties voorbij zien komen met forse huurachterstanden. Met de ASV 2012 was het niet mogelijk deze achterstanden te verrekenen met subsidie. In de nieuwe versie kan dit wel, zodat wij er zeker van zijn, dat de huurpenningen worden betaald.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


De in juli 2016 gepubliceerde (pdf 11 pagina’s) modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is als uitgangspunt gebruikt voor de ASV 2016. Naast de verzakelijking van de relaties tussen gemeente en organisaties en het mogelijk maken om huurpenningen en andere aan de gemeente verschuldigde bedragen te verrekenen met het te betalen subsidiebedrag, zorgt de ASV 2016, net als die van 2012, voor een administratieve lastenverlichting en voor meer ruimte voor instellingen.

Waar mogelijk en wenselijk zijn bepalingen en regels verminderd. Daarnaast wordt het risico op onrechtmatigheid beperkt door de termijn voor verantwoording achteraf gelijk te trekken met de termijn van andere bestuursorganen. Hiermee krijgen subsidieontvangers meer tijd voor het indienen van hun aanvraag. De gemeente geeft meer ruimte maar behoudt wel de mogelijkheid om de regels te handhaven, bijvoorbeeld met strafkorting, of het direct verrekenen van huur.

Organisaties die subsidie ontvangen zijn door de gemeente in een vroeg stadium op de hoogte gebracht, waarna de ASV 2016 zes weken ter inzage heeft gelegen. De Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2016 wordt op 15 september aanstaande in die commissie Algemeen bestuur en middelen besproken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.