Bijgewerkt: 25 januari 2021

Nieuwe website van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2012

Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen:

Geachte dames en heren,

In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 31 mei 2012 bent u onder meer geïnformeerd over de voorbereiding van de nieuwe website van onze gemeente. De nieuwe website zal eind december 'live' gaan. Die periode testen onze mensen de site in de praktijk.

Op 2 januari 2013 zal tijdens de Nieuwjaarsontvangst aandacht aan de nieuwe website worden gegeven. De site is gebouwd na een uitgebreide benchmark en na raadpleging van het Digipanel. De deelnemers gaven hun mening over de huidige site en suggereerden verbeterpunten.

Hans Schekermans, hoofd Facilitair Bedrijf van de gemeente Amstelveen tijdens zijn presentatie over 'Notitie ICT Amstelveen' op 31 mei 2012. Hij vertelde onder andere, dat in Amstelveen zijn alle automatiserings- en informatiebeheerstaken ondergebracht op een afdeling: Informatiebeheer. Dit voorkomt afstemmingsproblematieken, of grensconflicten die kunnen ontstaan tussen verschillende afdelingen. Het totaal budget van deze afdeling is meer dan 5,2 miljoen euro per jaar

Inmiddels is het ontwerp opgeleverd, het CMS (content management) systeem gebouwd en worden de teksten omgezet. Het gaat om een omvangrijke operatie, waarbij duizenden pagina's zijn bekeken en aangepast. Op de nieuwe site is meer ruimte voor interactie met de burger. Er komt een webblok 'bekendmakingen' op de homepage en er wordt via het webblok 'wat vindt u?' op onderwerpen specifiek naar de mening gevraagd.

Vanaf begin januari voeren we een kwalitatieve test uit onder een groep Amstelveense burgers. Hiervoor zijn leden van het Digipanel benaderd. Ook zijn een aantal leden van de Seniorenraad en de Gehandicaptenraad benaderd om de site te bekijken, specifiek vanuit het oogpunt om te kijken, of de site ook voor ouderen en gehandicapten goed toegankelijk is.

Vervolgens wordt in het eerste kwartaal van 2013 de nieuwe website uitgebreid getoetst door een gecertificeerde organisatie (Stichting Accessibility) op algemene toegankelijkheid (de zogenaamde webrichtlijnen). Adviezen en suggesties die hieruit voortkomen zullen als het even kan zo snel mogelijk worden opgevolgd.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.