Bijgewerkt: 26 januari 2021

Noodopvang Kronenburg week 39-2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-09-2016

Mevrouw Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een bestuurlijk overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA):

'Geachte heer, mevrouw,

Op woensdag 29 september 2016 heb ik samen met wethouder Jeroen Brandes een bestuurlijk overleg gehad met het COA. Dit overleg vond op ons verzoek plaats om een aantal zaken nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

In de eerste plaats hebben wij ons ongenoegen uitgesproken over het feit dat wij in de zomerperiode zijn geconfronteerd met de uitstroom van de vluchtelingen naar andere locaties in het land. Zeker omdat wij voor de zomervakantie nog met het COA hadden gesproken over de invulling van de locatie, omdat deze op dat moment nog niet vol was. Vervolgens werden wij in de zomerperiode plotseling geconfronteerd met de mededeling, dat van de ene op de andere dag de vluchtelingen uit de opvang zouden vertrekken naar andere locaties in het land en daarmee de opvang leeg zou komen te staan. U zult begrijpen, dat wij daar niet blij mee waren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen


In de tweede plaats hebben wij aangegeven onaangenaam verrast te zijn geweest, dat er afgelopen weekend op de site van het COA werd aangekondigd, dat er een open dag op de noodopvang zou zijn. Aangezien deze al enige tijd leeg staat, hebben mensen voor een ge- sloten deur gestaan. Het COA heeft voor beide zaken die niet goed zijn gelopen nadrukkelijk excuses aangeboden.

In het gesprek heeft het COA verder aangegeven het contract met de eigenaar van de noodopvanglocatie per 31 januari 2017 op te zeggen. Aangezien in heel het land noodopvanglocaties worden gesloten, begrijpen wij dit besluit, maar vinden wij deze situatie wel erg teleurstellend. Wij hebben met u, de vele vrijwilligers, instellingen, organisaties en scholen veel energie gestoken in de realisatie van de opvang. Ook ten tijde van de opvang van vluchtelingen is er veel werk verzet door u. Wij hebben u inmiddels per brief laten we- ten dat wij uw inzet zeer hebben gewaardeerd.

Wij begrijpen het gevoel van veel vrijwilligers en inwoners, dat het jammer is dat het pand nu leeg staat en niet gebruikt wordt. Zeker gezien de vluchtelingenproblematiek die wereldwijd nog actueel is.

Het COA heeft echter aangegeven dat de uitstroom van vluchtelingen groter is dan de instroom.

Nieuwe vluchtelingen die nu in Nederland aankomen, gaan rechtstreeks naar AZC’s, omdat daar genoeg capaciteit is. De noodzaak van noodopvanglocaties is verdwenen. Ook in AZC’s is op dit moment sprake van leegstand. Uiteraard hadden wij graag gewild, dat wij meer met u hadden kunnen afstemmen, maar gezien het verloop van het proces was dat helaas niet mogelijk. We hopen van harte, dat we een beroep op u mogen blijven doen voor de begeleiding van statushouders in onze gemeente.'

Wij vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes

Lees ook de reactie van het bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg op de brief van de burgemeester en wethouder: Brief van de burgemeester en wethouder roept veel vragen opAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.