Bijgewerkt: 23 januari 2021

Nr. 2 Voortgang aanbestedingstraject Hulp bij het huishouden nr. 2

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-10-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen :

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 17 augustus en 13 oktober 2015 informeerde ik u over het aanbestedingstraject Hulp bij het huishouden. Gisteren zijn de voorlopige gunningsbrieven verstuurd aan de zeven partijen die hebben deelgenomen. De afgelopen periode zijn de inschrijvingen grondig bestudeerd en zorgvuldig beoordeeld. De inschrijvingen voldeden allemaal aan de formele- en geschiktheidseisen. Vervolgens zijn de inschrijvingen inhoudelijk beoordeeld op het voldoen aan de gunningcriteria. De selectie is verlopen op basis van de economisch meest voordelige inschrijvingen. Dit, omdat het college niet alleen op prijs wil sturen, maar juist op kwaliteit. De vier partijen die op de kwaliteitscriteria het hoogst scoorden, scoorden in de uiteindelijke puntentelling (inclusief de prijs) ook het hoogst. Dit zijn: Flexicura, Axxicom, Stichting Brentano Amstelveen en Tzorg B.V..

Het ziet er naar uit, dat een aantal partijen die nu huishoudelijke hulp in Amstelveen levert dit vanaf 2016 niet meer doet in onze gemeente. In de aanbesteding is opgenomen, dat nieuwe partijen aan inwoners van Amstelveen garanderen, dat zij desgewenst hun huidige huishoudelijke hulpen kunnen behouden. Het is aan de nieuwe aanbieders om dit te organiseren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Apart perceel Joodse gemeenschap

In het verleden werd hulp bij het huishouden aan inwoners met een Joodse achtergrond apart ingekocht. Gezien het feit, dat dit in het verleden zo is ingekocht, wilde dit college bij deze aanbesteding de hulp bij het huishouden voor inwoners met een Joodse achtergrond voor het laatst ook nog apart inkopen. De reden, dat het college hiermee op termijn wil stoppen is, omdat zij van mening is, dat dat de overheid bij het inkopen van diensten geen aparte regels moet maken voor verschillende bevolkingsgroepen. Echter de enige partij die op dit perceel (perceel 6) heeft ingeschreven behaalde niet het minimum vereiste aantal punten. Er is nu dan ook niet tot voorlopige gunning over gegaan. Het college beraadt zich momenteel over het vervolg proces en een eventueel nieuwe procedure, dit uiteraard in afwachting van de wettelijke termijn voor bezwaar.

Bezwaartermijn

Tot 16 november 2015 kunnen partijen bezwaar maken op de voorlopige gunning. Tot die tijd kan het college niet meer met u delen dan bovengenoemde informatie. Op het moment, dat de uitkomst definitief is worden de inwoners van Amstelveen die hulp bij het huishouden nodig hebben per brief geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding.

Korte presentatie

Op woensdagavond 2 december 2015, voorafgaand aan de commissie B&S, lichten we het aanbestedingsproces graag persoonlijk aan u toe. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.