Bijgewerkt: 25 januari 2021

Onderzoek Gusto World of pizza en gezondheidsklachten omwonenden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-09-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de gezondheidsklachten van buurtbewoners door de houtoven van restaurant Gusto World Of Pizza:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Met betrekking tot de situatie omtrent de afvoerpijp bij Gusto World Of Pizza heb ik beloofd u op de hoogte te houden. Eén van de bewoners aan de Tempelhof, meneer Van Eeuwen, heeft mij afgelopen vrijdag een e-mail gestuurd. Hierin stelt hij, dat bewoners gezondheidsklachten ondervinden (hoesten, benauwdheid), die mogelijk afkomstig zijn van de uitstoot van de afvoerpijp.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De gas- en rook afvoerpijp van de houtoven van restaurant Gusto World Of Pizza steekt net boven het terras uit, van een woning aan Tempelhof in het Oude Dorp te Amstelveen op 7 juli 2017


Daarom heb ik intern de opdracht gegeven om de GGD, of een vergelijkbaar onderzoeksinstituut onderzoek uit te laten voeren. Om zo te kijken, of er een causaal verband is tussen de klachten en de pizzeria. De mailwisseling met de bewoner is als bijlage (pdf) toegevoegd.

Stand van zaken mediationtraject. Inmiddels heeft er een intakegesprek tussen omwonenden en de externe mediator plaatsgevonden. Er vindt op 15 september aanstaande een intakegesprek plaats met de betrokken ambtenaren. Vervolgens zal de mediator adviseren, of en in welke vorm het mediationtraject voortgezet kan worden. Het doel van het mediationtraject is het creëren van een voedingsbodem voor een constructieve dialoog om zo voor het einde van het jaar tot een gedragen oplossing te komen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.