Bijgewerkt: 26 januari 2021

Onderzoek naar het maatschappelijk vastgoed in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-09-2016

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het maatschappelijk vastgoed in Amstelveen. Het gaat om vastgoed, waar onderwijs-, cultuur-, sport- en welzijnsinstellingen in zijn gehuisvest. Er is in kaart gebracht wat er in bezit is van de gemeente, hoe dit wordt gebruikt en welke kosten en opbrengsten samenhangen met het beheer. Uit het onderzoek blijkt, dat de gemeente Amstelveen geen actueel op zichzelf staand beleid heeft voor het beheer van maatschappelijk vastgoed. De RKC doet een aantal aanbevelingen om dat te verbeteren.

De gemeenteraad stelt per sector beleid vast voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn. De gemeente stelt huisvesting, of subsidie voor huisvesting beschikbaar. De raad vult dit ad hoc in door al dan niet medewerking te verlenen aan de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. De gemeenteraad controleert vervolgens het beleid door middel van tijdvakrapportages en de programmarekening. Omdat er in Amstelveen geen integraal vastgoedbeleid is, ontbreekt de noodzakelijke transparantie en samenhang. Het is belangrijk, vindt de RKC, om vast te leggen wat wordt verstaan onder maatschappelijk vastgoed en onder welke voorwaarden de gemeente medewerking verleent aan de realisatie en/of instandhouding van maatschappelijke voorzieningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maatschappelijk vastgoed wijkcentrum De Bolder op 13 januari 216. Bij het vaststellen van de kadernota 2016 is voor de renovatie van het wijkcentrum De Bolder een aanvullend budget van € 765.000 ter beschikking gesteld. Met het reeds beschikbare budget is daarmee 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie


De gemeente Amstelveen heeft als uitgangspunt, dat huurprijzen voor partijen die onder de gemeentelijke huisvestingszorg vallen kostendekkend zijn. De RKC benadrukt hoe belangrijk het is om daarin consistent te zijn. Nu worden de afschrijvingen van gebouwen niet in de huurprijzen doorberekend en worden diverse gemeentelijke gebouwen voor minder dan de kostprijs verhuurd. Verder heeft de gemeente geen goed beheerplan voor het onderhoud.

Wil de gemeenteraad meer sturing kunnen geven en meer inzicht in de verantwoording en het toezicht op het gemeentelijk vastgoed, dan is het nuttig om te komen tot een “Heroriëntatie maatschappelijk vastgoed”. Die heroriëntatie geeft meer duidelijkheid, zodat de gemeente keuzes kan maken over definities, afbakening en voorwaarden voor vastgoedbeleid. Het onderzoek wordt besproken in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 13 september 2016 (vergaderstukken staan op http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=amstelveen ) en vervolgens in de raadsvergadering op 28 september 2016.

Maatschappelijk Vastgoed?

Maatschappelijk Vastgoed is een verzamelbegrip. Doorgaans wordt gedoeld op een gebouw, of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch. Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn: scholen, culturele centra, theaters, opvangtehuizen, gezondheidscentra, buurthuizen, sportaccommodaties en dergelijke.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.