Bijgewerkt: 4 juni 2020

Onderzoek naleving alcoholbeleid minderjarigen in Amstelveense supermarkten en slijterijen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-10-2018

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het resultaat van het onderzoek van de Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid over de naleving leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in supermarkten en slijterijen in Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


'Geachte raad,

Om inzicht te krijgen in hoeverre supermarkten en slijterijen zich houden aan de wettelijke leeftijdsgrens hebben wij de Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) opdracht gegeven een nalevingsonderzoek te doen. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn zorgelijk. Slechts bij 28 van de 76 aankooppogingen konden de jongeren geen alcohol kopen en werden de regels correct nageleefd. Het overgrote deel van de jongeren kon gewoon alcohol kopen, terwijl zij nog geen 18 jaar waren. Het nalevingspercentage van de leeftijdsgrens bij supermarkten was 38,5% en bij slijterijen 33,3%. Landelijk was dat in 2016 bij supermarkten 63% en bij slijterijen 62%. Het volledige rapport is als bijlage (pdf 22 pagina’s) bij deze brief gevoegd.

Wij zijn van mening dat deze situatie op korte termijn moet verbeteren. Slijterijen en supermarkten die zich niet aan de regels hielden, ontvangen een waarschuwingsbrief. Begin 2019 worden er her-controles uitgevoerd om te bezien of er daadwerkelijk verbetering is opgetreden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal er handhavend worden opgetreden door het opleggen van een bestuurlijke boete. De slijterijen en supermarkten, waar de alcoholverstrekking correct plaatsvond, krijgen een aangepaste brief en worden niet meegenomen bij de her-controle. Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek meegenomen bij het speerpunt alcohol in de nieuwe gezondheidsnota van juli 2019, om te bezien waar we nog aanvullende maatregelen kunnen treffen.

Hoogachtend,

Burgemeester Bas Eeenhoorn en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst

Uit het rapport: De leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol is vastgelegd in de Drank- en Horecawet: 'Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt' (DHW; artikel 20, lid 1).

In de wet is ook de bepaling opgenomen dat de verkoper van alcoholhoudende drank verplicht is te vragen naar een geldig leeftijdsdocument als niet 'onmiskenbaar' ( =duidelijk) is dat de koper oud genoeg is. De meeste verkooppunten hanteren hierbij een referentieleeftijd van 25 jaar (campagne 'ID tonen in supermarkt tot 25 jaar'). Bij gebrek aan een geldig leeftijdsdocument, mag er geen alcohol aan jongeren verkocht worden. Om het huidige nalevingsniveau van de leeftijdsgrenzen bij verschillende typen verkooppunten te kunnen vaststellen, is in de gemeente Amstelveen de mysteryshop-methode toegepast met minderjarige kopers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.