Bijgewerkt: 24 januari 2021

Ongehinderd app voor een betere toegankelijkheid van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-01-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de Motie Ongehinderd:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Conform de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, dient Amstelveen per 1 januari 2017 toegankelijk te zijn voor deze doelgroep. Dit verdrag is door het Rijk ondertekend en op 14 juni 2016 geratificeerd. Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Bovendien maakt het de positie van personen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en een aantal andere terreinen regie over hun eigen leven hebben. Het college vindt het hierbij van belang, dat er gekeken wordt wat passend is voor Amstelveen.Bij het aannemen van de motie Ongehinderd is u gezegd, dat onderzocht zou worden, of het wenselijk is dat Amstelveen zich aansluit bij de Ongehinderd app. Deze app sluit aan op de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Meegaand in de huidige tijdsgeest en met het belang van de doelgroep vooropgesteld is, na overleg met de doelgroep en de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), ervoor gekozen om ons als gemeente Amstelveen aan te sluiten bij het project Ongehinderd. Toegankelijkheid is vanaf 1 januari 2017 de norm, ook voor ondernemers. Op de website van Ongehinderd is informatie te vinden over hoe ondernemers zich desgewenst aan kunnen sluiten bij Ongehinderd.

Met de Ongehinderd app en website kan iedereen op ieder moment van de dag toegankelijke locaties vinden in de gemeente Amstelveen en ook zelf toevoegen en beoordelen. De implementatie van de app past binnen de gestelde middelen voor toegankelijkheid (Wmo- begroting) en zal in de loop van 2017 gelanceerd worden.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat Wethouder Zorg

Ongehinderd is een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Mede opgericht door BNN Bikkel Gerard de Nooij die op zijn 23ste door een motorongeval een dwarslaesie opliep. Na zijn revalidatie ervaart hij letterlijk welke drempels er in het alledaagse leven zijn nu hij gebruik maakt van een rolstoel. Hij besluit niet bij de pakken neer te gaan zitten en richt Ongehinderd op.

Altijd voorbereid op pad? Nooit meer zoeken naar een toilet? Voel je thuis in iedere stad met de Ongehinderd app. Download hem gratis en vind toegankelijke restaurants, attracties en nog veel meer leuke plekjes! iOS, Android en Windows.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.