Bijgewerkt: 24 januari 2021

Onrust bij bewoners over nieuwbouwcomplex in Stadhart-Oost

Nieuws -> Stadshart

Bron: Bewoners Mr. G. Groen van Prinstererlaan 331-401
09-09-2014

Over het nieuwbouw complex aan de Van Heuven Goedhartlaan 15-17 is onrust ontstaan bij de bewoners van het appartementencomplex van Groenstaete 331-401. Naar aanleiding van de nieuwbouwplannen voor een grootschalig project van appartementen, hotel, restaurant en winkels hebben 90% van de bewoners een zienswijze ingediend bij de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Zhonghongjian Holland BV gaat op deze locatie aan de Van Heuven Goedhartlaan 15-17 een 4 sterren hotel met maximaal 140 kamers, 93 appartementen en een ondergrondse parkeergarage bouwen


In deze zienswijze maken de bewoners duidelijk, dat zij geen bezwaar maken tegen de komst van het hotel en appartementencomplex, maar ze maken zich grote zorgen om de gevolgen hiervan voor hun buurt. De bewoners vrezen met name voor de toename van het verkeer, van geluidshinder en luchtverontreiniging, waaronder fijn stof. Bovendien wordt er gevreesd voor ongewenste luchtstromingen, veroorzaakt door de vorm van het gebouw.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Artist impression van het gebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan 15-17 met een 4 sterren hotel met appartementen


I.p.v. de geluidshinder en negatieve milieueffecten te bestrijden zet het gemeentebestuur nu in om hogere grenswaarde met betrekking tot de geluidshinder toe te staan. De bewoners verzoeken de gemeenteraad op om vast te houden aan de grenswaarde i.p.v. deze te verruimen. Als aan de bewoners ligt wordt de grenswaarden verscherpt, zodat ze in lijn zijn met de Wereld Gezondheid Organisatie zijn. Het gaat hier immers om de leefbaarheid van de buurt. Op 16 september 2014 maken daarom 2 bewoners gebruik van het spreekrecht met de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.