Bijgewerkt: 28 mei 2020

Ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied ter visie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-12-2009

Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten, het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied ter visie te leggen. Ten opzichte van het voorontwerp zijn de plangebieden voor de golfbaan in de Bovenkerkerpolder en recreatieplan AmstelGroen uit het nu ter visie gaande ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied gehaald.

Eind 2007 heeft het voorontwerp ter inzage gelegen. Daarna hebben diverse ontwikkelingen geleid tot vertraging in de procedure. Ontwikkelingen als het omzetten naar nieuwe landelijke eisen voor het opstellen van bestemmingsplannen (IMRO 2008) en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, maar ook de ontwikkelingen rond de golfbaan, recreatieplan AmstelGroen en het overleg met de provincie Noord-Holland over de mogelijkheden voor de kassen in het tuindersgebied aan Langs de Akker.

Bovenkerkerpolder Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Een landelijk gebied in Amstelveen de Bovenkerkerpolder


Andere ontwikkelingen, zoals diverse particuliere bouwvoornemens geven aanleiding om verder te gaan met de procedure. Inmiddels is het tijd voor de volgende stap: de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan. In afwachting van verdere ontwikkelingen is het plangebied van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder buiten het bestemmingsplangebied gehouden.

Het recreatieplan AmstelGroen is ook uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied gehaald. Hiervoor is de reden dat voor de uitvoering van AmstelGroen naar alle waarschijnlijkheid een zogeheten planmer (milieueffectrapportage) nodig is. Als de benodigde onderzoeksgegevens hiervoor te zijner tijd beschikbaar zijn, wordt een aparte bestemmingsplanprocedure voor AmstelGroen doorlopen.

Voor het tuindersgebied (kassen) aan de oostzijde van de volkstuinen Langs de Akker en aan ten westen van de Amstel is ervoor gekozen om de huidige bestemming, tuinbouw, voorlopig te handhaven.

Naar verwachting wordt voor de gebiedsontwikkeling A9 medio 2010 een concept-gebiedsvisie vastgelegd. Eén van de uitgangspunten voor deze gebiedsvisie is dat de zone A9 als totaalconcept wordt ontwikkeld, van Poeloever tot Amsteloever.

Het tuindersgebied maakt ook onderdeel uit van de A9 zone. In afwachting van de gebiedsvisie A9 wordt in het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied niet vooruitgelopen op mogelijke ontwikkelingen in dit deel van Amstelveen.

Overigens heeft de eerdere ter visie legging van het voorontwerp geleid tot reacties die op specifieke onderdelen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen.

Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied komt ter visie te liggen in de periode van 11 december 2009 tot en met 22 januari 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.