Bijgewerkt: 26 januari 2021

Ontwerp nieuwe rotonde aan de Van Heuven Goedhartlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-02-2016

Het College van Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben op 3 februari 2016 een voorlopig ontwerp vastgesteld voor de aanleg van een rotonde op de kruising Van Heuven Goedhartlaan - Mr. G. Groen van Prinstererlaan.

De Oost-west lopende hoofdfietsroute langs de Oranjebaan-Mr. G. Groen van Prinstererlaan maakt deel uit van het regionale hoofdfietsroutenetwerk en vormt binnen Amstelveen de belangrijkste Oost-westfietsverbinding. Deze route moet op termijn een volwaardige snelfietsroute worden. De kruising Van Heuven Goedhartlaan- Mr. G. Groen van Prinstererlaan is onderdeel van deze route.De kruising wordt momenteel geregeld door middel van een verkeerslichteninstallatie. De verkeersafwikkeling is nu niet optimaal en de wachttijden voor fietsers zijn langer dan wenselijk. Door de kruising om te bouwen tot rotonde zal de doorstroming van het fietsverkeer sterk verbeteren. Ook het overige verkeer profiteert van een betere verkeersafwikkeling.

Gelijktijdig met het aanleggen van de rotonde wordt ook de kruising van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan met de op- en afrit van de Beneluxbaan aan de westzijde verbeterd. De kruising wordt compacter en de oversteekplaats voor langzaam verkeer komt beter in het zicht te liggen. Het ontwerp zal op korte termijn worden voorgelegd aan de wijkplatforms Elsrijk en Stadshart. Direct omwonenden krijgen een huis-aan-huisbrief.

De openbare voorbereidingsprocedure wordt toegepast. Dat houdt in, dat het ontwerpverkeersbesluit vanaf 17 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden kunnen vanaf dat moment een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn tot wijziging van het ontwerp. Het definitieve ontwerp en de beantwoording van de zienswijzen worden wederom aan B en W voorgelegd. Gestreefd wordt naar uitvoering van de werkzaamheden in de zomervakantie, of in het derde kwartaal van 2016.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: “Alweer een nieuwe stap om de doorstroming én de veiligheid van het Amstelveense verkeer te vergroten, en het oversteken voor langzaam verkeer te verbeteren. De nieuwe rotondes bij bijvoorbeeld de Sportlaan en de Rembrandtweg hebben laten zien, dat alle verkeersdeelnemers hiervan profiteren. Ook voor andere drukke kruispunten in Amstelveen zijn we aan het onderzoeken, of een rotonde een goed alternatief is.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.