Bijgewerkt: 23 januari 2021

Ontwikkelvisie van het gebied De Scheg ter inzage is online

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2015

Het college van B en W van Amstelveen heeft de concept Ontwikkelvisie de Scheg vrijgegeven voor inspraak van 4 juni tot en met 1 juli 2015. In de visie op dit te ontwikkelen gebied ten zuiden van Westwijk komt de ruimtelijke en financiële haalbaarheid tot uiting. Mogelijke reacties worden in de zomer verwerkt, waarna het streven is de Ontwikkelvisie 30 september 2015  te behandelen in de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Het terrein van de Scheg ten zuiden van de J.C. van Hattumweg in Amstelveen


Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening: “De Scheg is het gebied ten zuiden van Westwijk. Het gaat om de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen met ruimte voor ca. 800 woningen. In 2013 is door het college een Ontwikkelstrategie vastgesteld voor dit gebied. Doel van de ontwikkeling is om een onderscheidende woonwijk te realiseren waar een goede woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Denk aan veel zeggenschap voor toekomstige woningbezitters, ook wel particulier opdrachtgeverschap genoemd, en aandacht voor energiezuinig en duurzaam bouwen. Het moet de doorstroming op de Amstelveense woningmarkt bevorderen.”

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Ingetogen architectuur van de Scheg. Dorps wonen wordt gemixt met klassiek en eigentijds stijl. Het is een woningbouwproject van ongeveer 800 woningen


Nu de ontwikkeling van de Scheg haalbaar lijkt, wordt de Ontwikkelvisie in procedure gebracht. De visie kan digitaal worden ingezien via www.amstelveen.nl/scheg . Gedurende de inspraakperiode kan het stuk ook worden ingezien op het raadhuis bij Balie Bouwen. Het college van B en W wil de reacties meenemen voordat de visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Na groen licht van de raad kan het bestemmingsplan worden gemaakt op grond waarvan daadwerkelijk gebouwd kan worden. Als alles meezit, kan het bouwrijp maken van de eerste fase van de Scheg in de eerste helft van 2017 starten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.