Bijgewerkt: 25 januari 2021

Oorzaak van een brand is vaak de wietteelt in woonhuizen

Nieuws -> Informatief

Bron: Verbond van Verzekeraars
18-07-2017

Wietkwekerijen blijven onverminderd zorgen voor flinke (brand)schade. Bijna één op de 50 grote branden, schrikbarend vaak in woonhuizen, heeft als oorzaak wietteelt. De schade van deze wietbranden is fors en hoger dan bij ‘normale’ branden, omdat een brand in een wietpand relatief vaak overslaat naar naastgelegen huizen – meldt in een bericht de Verbond van Verzekeraars.

De Stichting Salvage, opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars om na een (grote) brand, waterschade of storm persoonlijke hulp te verlenen en schade te beperken, heeft op verzoek van het Verbond van Verzekeraars voor de tweede keer een inventarisatie gemaakt van het aantal wiet-branden. Van het totaal aantal Salvage-meldingen heeft bijna twee procent de oorzaak wietteelt, wat neerkomt op één op de 50 branden. Ten opzichte van de eerste rapportage is sprake van een lichte stijging.

Foto Amstelveen
(Foto Ronald van Doorn - 2014)

Op 11 augustus 2014 ontstond in Westwijk in Amstelveen aan de Boy Edgarlaan een brand in een woning. De zolderverdieping is uitgebrand als gevolg van een kortsluiting op een wietplantage


Schade vele miljoenen euro’s. Het is voor de tweede keer, dat er cijfers zijn over hennepbranden, die door de hulpdiensten in Nederland niet worden bijgehouden. Registreerde Salvage zowel in 2013 als 2014 nog 73 branden, waarbij wiet in het spel was, in 2015 en 2016 lag dat iets hoger met 81 en 79 branden in huizen en bedrijven met wietteelt. In de eerste helft van 2017 staat de teller op 37 branden. Uit de analyses blijkt, dat het steeds vaker gaat om middelgrote branden. In 2015 (7) en 2016 (5) noteerden de Salvage-coördinatoren zelfs een aantal zeer grote branden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een voorbeeld van een amateuristisch aangelegde aftap van elektriciteit werd gedemonstreerd tijdens de 'Week van de Veiligheid 2016' op 8 oktober op het Stadsplein van Amstelveen. Hier beginnen vaak de problemen in de woningen, want het is vochtig, warm en de isolatie van de kabels is erg primitief en daardoor levensgevaarlijk


De schade, die in de vele miljoenen euro’s per jaar loopt, is fors. Mede, omdat wietbranden door ondeugdelijke installaties fel kunnen uitslaan en door vluchtgedrag van pandeigenaren vaak laat worden opgemerkt, ligt het aantal beschadigde panden als gevolg van wietbranden hoger dan het aantal branden: in 2015 betrof dat 133 panden, in 2016 lag dat op 120 huizen en bedrijfspanden.

Het Verbond van Verzekeraars en stichting Salvage benadrukken, dat de aantallen slechts een fractie zijn van de schade als gevolg van wietteelt. De hulp van Salvage-coördinatoren wordt bij de meeste woningbranden ingeroepen, uitgezonderd de schades, waarbij de brandweer niet betrokken is geweest. Vaak zijn dat kleine brandjes. Steeds vaker wordt Salvage ook ingezet bij waterschades, die soms ook het gevolg zijn van wietteelt. Uit de jaarlijkse Risicomonitor Woningbranden van het Verbond blijkt, dat er jaarlijks iets meer dan 100.000 particuliere claims op de brandverzekering zijn, ongeveer de helft is het gevolg van het onjuist gebruik van apparaten, of defecte elektra. Hoe vaak daarbij de oorzaak wietteelt is, is niet bekend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De elektriciteit wordt hier zelfs van de binnenkomende hoofdleiding afgetapt en links een voorbeeld van een in een beautycase verborgen aftappunt te zien met purschuim voor een 'goede' fixatie


Levensgevaarlijke situaties. Het Verbond vindt het ‘zeer ernstig’, dat het percentage wietbranden in bewoonde huizen stijgt. Bij de eerste rapportage ging het nog om iets meer dan 70 procent van de wietbranden, in de afgelopen jaren lag dat percentage op liefst 77 procent. Hieruit blijkt, dat het vaker mis gaat bij bewoners die in leegstaande slaapkamers, of op zolder wiet telen. Oorzaak is vaak een amateuristische installatie en slecht aangelegde elektra. Het Verbond noemt de ontwikkeling, dat drie van de vier wietbranden woonhuizen betreft letterlijk ‘levensgevaarlijk’, aangezien branden in woonwijken snel kunnen overslaan naar naastgelegen woningen. Bijna één op de vijf wietbranden begon in panden met een bedrijfsmatige bestemming.

Bel wijkagent of Meld Misdaad Anoniem. Het Verbond roept woningbezitters en huurders die onraad vermoeden op dit te melden bij de wijkagent, of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Ook waarschuwen verzekeraars wiettelers: wie schade veroorzaakt, draait daar zelf voor op. Daarnaast dringen verzekeraars er bij gemeenten, woningcorporaties en vastgoedverhuurders op aan, dat ze hun huurders goed voorlichten over wietteelt in hun omgeving. Kenmerken zijn beslagen, of afgeplakte ramen en gordijnen, warme muren, licht dat dag en nacht blijft branden, een constant zoemend, of ronkend geluid en stank (wietgeur). Ook problemen met elektriciteit in de buurt, of terugkerende korte stroomstoringen kunnen duiden op een wietkwekerij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.