Bijgewerkt: 14 juli 2020

Op 13 en 14 december 2014 is verkeershinder aan de Bovenkerkerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2014

De gemeente Amstelveen heeft besloten om de hoofdfietsroute langs de Bovenkerkerweg en de Handweg (vanaf beheergrens met de Provincie tot kruising met de Keizer Karelweg) structureel te verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 13 en 14 december 2014, van 7.30-20.00 uur. Bovenkerkerweg en fietspad (tussen hectometerpaal 0,1 van de N521 en de Nesserlaan).

De bomenrij ten zuiden van de Nesserlaan is in verband met eerdere infrastructurele aanpassingen niet meer intact. Hiervoor wordt een nieuw bomenplan gemaakt, waarbij de laatste 23 bomen (tussen rijbaan en fietspad) worden verwijderd en vervangen door een nieuwe bomenrij.


Grotere kaart weergeven Kruising Bovenkerkerweg-Beneluxbaan-Handweg in Amstelveen


Verkeershinder en stremming

Gedurende de werkzaamheden is het fietspad langs de Bovenkerkerweg gestremd. (Brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid aan westkant van de Bovenkerkerweg. Verkeershinder wordt verwacht op de Bovenkerkerweg (tussen hectometerpaal 0,1 van de N521 en de Nesserlaan) alsmede op de Burg. Wiegelweg, richting de Bovenkerkerweg. Met behulp van verkeersregelaars wordt de doorstroming geregeld. De verkeerslichten worden daarbij buiten bedrijf gesteld. Zowel vooraankondiging, omleidingsroutes en stremmingen staan aangegeven door middel van bebording. Laatste beschikbare informatie is ook op de webpagina Werk in Uitvoering te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.