Bijgewerkt: 21 januari 2021

Op 18 maart 2015 niet één, maar twee verkiezingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-03-2015

Woensdag 18 maart 2015 is het zover. U mag weer naar de stembus. Op die dag worden de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland gekozen. U mag dus twee keer stemmen tijdens deze verkiezingen. Als inwoner van de gemeente Amstelveen stemt u voor de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ook stemt u voor het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland of het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Een van de twee dus.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Het is belangrijk, dat u uw stem niet verloren laat gaan. Maak gebruik van uw stemrecht! U stemt niet alleen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen maar ook indirect voor de leden van de Eerste Kamer. Kunt u niet stemmen vanwege andere verplichtingen, geef dan een volmacht af. Dan kan iemand anders voor u stemmen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Stemmen met het rode potlood. Met het rode potlood maakt u het vakje voor de kandidaat van uw keuze rood


Onlangs heeft u twee stempassen ontvangen. Met deze stempassen kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Amstelveen stemmen. U kunt uw stem voor de Provinciale Staten en uw stem voor het waterschap in hetzelfde stembureau uitbrengen. Belangrijk is, dat u naast uw stempassen ook uw identiteitsbewijs meeneemt.

De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.  Een overzicht van de stembureaus en meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de gemeente: www.amstelveen.nl/verkiezingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Geef een volmacht af als u zelf niet kunt stemmen

Kunt u niet zelf stemmen, geef dan een onderhandse volmacht af. Bij een onderhandse volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kunt u doen tot op de dag van de verkiezingen (18 maart 2015). Deze vorm van volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen, zelf ook in Amstelveen mag stemmen, en voor hetzelfde waterschap. Geef de gemachtigde uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.