Bijgewerkt: 23 september 2020

Op 8 februari is er Gast van de Raad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-01-2012

Kijkje in de keuken van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Amstelveen. Maar wie zijn de raadsleden en wat doen ze eigenlijk? Wat houdt het raadswerk in? Hoe en waarover besluit de raad? Op 8 februari 2012 is er Gast van de Raad om antwoord te geven op deze en andere vragen.

Wat houdt Gast van de Raad in?

Wie zich aanmeldt als Gast van de Raad, wordt om 18.30 uur in het raadhuis ontvangen door twee raadsleden en een medewerker van de griffie. Zij vertellen over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad en wat doet het college van B en W?

raad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gasten van de raad zitten achter de raadsleden in de raadzaal tijdens een raadsvergadering in 2011


Hoe geven de raadsleden invulling aan het raadswerk? Daarna wordt ingegaan op de raadsvergadering van die avond. Er wordt verteld hoe een vergadering verloopt en welke onderwerpen op de agenda staan. Natuurlijk is er volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Na een korte pauze nemen de gasten om 20.00 uur plaats op de publieke tribune in de raadzaal om (een deel van) de raadsvergadering te volgen. Tijdens schorsingen en na afloop is er tijd voor nadere uitleg en om na te praten.

Aanmelden

Wilt u op 8 februari te gast zijn bij de raad? Geef u dan uiterlijk op 7 februari 2012 op bij de griffie op telefoonnummer (020) 540 46 82 of via e-mailadres raadsgriffie@amstelveen.nl. Er kunnen maximaal 10 gasten worden ontvangen. Bent u geïnteresseerd, maar kunt u niet op 8 februari? Dan kunt u zich ook al vast opgeven voor Gast van de Raad op 28 maart of 9 mei.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.