Bijgewerkt: 25 januari 2021

Opties organisatie welzijnswerk 2014 in Amstelveen liggen klaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2013

Het College van Amstelveen stelt de gemeenteraad op 3 juli 2013 voor om het welzijnswerk in Amstelveen per januari 2014 uit te laten voeren door één, of meer welzijnsorganisaties.  Dan eindigt namelijk de subsidierelatie met Cardanus.

Het voorstel luidt, dat het welzijnswerk via onderhandse aanbesteding, in zijn geheel, of beheer en welzijn gesplitst, wordt ondergebracht bij bestaande organisatie(s), waar mogelijk met behoud van personeel. Cardanus kan inschrijven op de aanbesteding.

Jacqueline Koops (ChristenUnie) wethouder Welzijn : “Het college heeft op verzoek van de raad een aantal opties uitgewerkt. Naar bovenstaande optie gaat de voorkeur van het college uit. Op 3 juli kiest de raad en komt er duidelijkheid over de organisatie van het welzijnswerk, met het streven zoveel mogelijk personeel van Cardanus te behouden.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Jacqueline Koops, (CU) tijdens de raadsvergadering op 29 mei 2013


Belangrijk is, dat de expertise van de huidige professionals niet verloren gaat, de wijkcentra openblijven en de activiteiten die sociale samenhang stimuleren worden gecontinueerd. Het college heeft er vertrouwen in, dat we de kwaliteit en continuïteit van het welzijnswerk kunnen borgen, flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de transitie van de zorg en bewoners ruimte bieden voor eigen initiatieven. Vanaf 2014 kunnen bewoners immers meer eigen initiatief ontplooien in wijkcentra.”

Vorig jaar is al vastgesteld door de raad, wat voor welzijnswerk –nieuwe stijl- nodig is per wijk aan professionele inzet: beheerders, activiteitencoördinatoren en wijkwelzijnswerkers. Bij de afweging van de opties voor de nieuwe organisatiestructuur heeft het college zorgvuldig gekeken naar de gevolgen voor het personeel van Cardanus, de kosten, de continuïteit en kwaliteit van het welzijnswerk, kansen om te vernieuwen en ervaringen met initiatieven van bewoners waarbij deze zelf taken overnemen.

Bij onderhandse aanbesteding geldt conform de CAO Welzijn de plicht tot overname van personeel voor de functies die de nieuwe opdrachtnemer(s) beschikbaar heeft en alleen als de betreffende werknemer geschikt is voor die functie. De commissie Burgers en Samenleving bespreekt op 19 juni het voorstel van het college en op 3 juli 2013 beslist de raad erover.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.