Bijgewerkt: 28 januari 2021

Overleg met provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
14-12-2012

Het kabinet heeft besloten het overleg te starten over de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het kabinet beoogt die te realiseren voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015.

Het overleg wordt gevoerd met de provincies, de betrokken gemeenten en waterschappen. Ook de inwoners en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd hun reactie op de samenvoeging te geven. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

plasterk Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Ronald Plasterk, (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Na de samenvoeging van de drie provincies sluit de schaal van het provinciaal bestuur beter aan op de ruimtelijke en economische dynamiek in de Noordvleugel van de Randstad. Er ontstaat zo een sterke bestuurlijke partner voor medeoverheden en het (internationale) bedrijfsleven.

De vacature van Commissaris van de Koningin van Utrecht die ontstaat door het aangekondigde terugtreden van de heer Robbertsen, zal niet worden opengesteld. Met Provinciale Staten van Utrecht wordt overlegd over benoeming van een waarnemend Commissaris van de Koningin.

Na de overlegfase stelt het kabinet in het voorjaar van 2013 een herindelingsontwerp vast. Na een periode, waarin de gelegenheid bestaat daarop te reageren zal het kabinet eind 2013 met een wetsvoorstel komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.