Bijgewerkt: 19 januari 2021

Pand Kwik Fit aan de Amsterdamseweg is nog steeds niet gerenoveerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-06-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken achterstallig onderhoud van panden langs de toegangswegen van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij wil ik u verder informeren over de laatste ontwikkeling in de aanpak van verregaand achterstallig onderhoud van panden langs de toegangswegen van Amstelveen. Het betreft hier het pand van Eshuis, waar de Kwik Fit in gevestigd is, aan de Amsterdamseweg 488.

Meerdere gesprekken met verhuurders Eshuis en huurder Kwik Fit hebben vooralsnog niet geleid tot een werkelijke aanpak ter verbetering van de staat van het pand. Omwonenden hebben ons inmiddels ook benaderd over het feit dat het onderhoud tot stilstand is gekomen. Het uitblijven van concrete stappen acht ik niet langer acceptabel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het behoorlijk vergaande stukwerk van het gebouw van Kwik Fit aan de Amsterdamseweg is goed zichtbaar


De verhuurders worden nu aangeschreven op het feit, dat de staat van het pand aan te merken is als ‘in ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’. De Woningwet geeft de gemeente deze bevoegdheden; die wil ik gepast inzetten. Daarbij maak ik geen onderscheid tussen particuliere bezitters van woningen, bedrijfspanden, of woningbouwcorporaties zoals Eigen Haard.

Met de aanschrijving krijgen de verhuurders een termijn tot 1 oktober 2016 voor het nemen van maatregelen, waaronder het inpassen van de reclamevoering bij de karaktervolle architectuur van het pand. Ik hoop, dat het huurder en verhuurders lukt om samen de schouders te zetten onder een echte opknapbeurt tot behoud van dit pand. Bij het onverhoopt uitblijven van de verlangde aanpak, kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat Wethouder HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.