Bijgewerkt: 24 januari 2021

Pensioenakkoord bereikt in overheids- en onderwijssector voor 2014

Nieuws -> Overheid

Bron: RIjksoverheid
17-09-2013

Op 16 september 2013 is in de Pensioenkamer een akkoord bereikt tussen de overheids- en onderwijswerkgevers, verenigd in het Verband Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de vakbonden. Na constructief overleg met de bonden is afgesproken dat de verhoging van de pensioenleeftijd al in 2014 zal leiden tot lagere premies. De premieverlaging leidt tot een koopkrachtverbetering van circa twee procent voor de werknemers.

De overeengekomen wijzigingen gaan vanaf volgend jaar in. Ze gelden voor al het personeel bij de overheids- en onderwijssectoren. Ze gelden niet voor militairen, die een andere pensioenregeling hebben.

ambtenaar Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Het is toch 2 % geworden!


De wijzigingen houden verband met de nieuwe belastingregels voor pensioenen in Nederland. Deze gaan vanaf 1 januari 2014 in. In verband daarmee, gaat vanaf 2014 de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd, van 2,05% naar 1,95% van het inkomen (de "pensioengrondslag") per jaar.

Dit leidt tot lagere pensioenaanspraken. De verlaging houdt verband met het feit, dat mensen langer leven, en daardoor ook langer kunnen werken. Het sluit daarmee aan op de AOW leeftijd, die ook is verhoogd naar 67 jaar. Reeds opgebouwd pensioen wordt door deze afspraken niet aangetast.

Doordat de pensioenaanspraken vanaf volgend jaar verminderen, kunnen de pensioenpremies omlaag: van nu nog  25, 4 % naar 21, 6 % volgend jaar. Daardoor kunnen werknemers worden gecompenseerd voor de versobering van de pensioenaanspraken. Het effect van de maatregelen is een netto koopkrachtverbetering voor de werknemers in 2014 van circa 2 %."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.