Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Petitie buurtbewoners Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
09-01-2008

De omwonenden van het winkelcentrum Middenhoven hebben op maandag 7 januari 2008 een petitie aangeboden aan de burgemeester en de wethouder van Amstelveen.

De petitie:

Aan B en W en raadsleden van de Gemeente Amstelveen,

Onder de omwonenden van het winkelcentrum Middenhoven is in het najaar van 2007 een enquête gehouden inzake de overlast, die hangjongeren sinds enige jaren in dit woongebied veroorzaken.

Hierbij biedt een delegatie van deze omwonenden aan de verantwoordelijke bestuurs- en raadsleden van de gemeente Amstelveen het eindresultaat van deze enquête aan.

Middenhoven winkelcentrum  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Winkelcentrum Middenhoven op een zondag


Uit de  resultaten van deze enquête blijkt, dat er sprake is van langdurige, structurele overlast voor het overgrote deel van de bewoners. Van de huishoudens die gereageerd hebben, geeft 98% aan matige tot ernstige overlast van hangjongeren te ondervinden. Zelfs 40% heeft wel eens overwogen vanwege deze overlast te verhuizen.

Wij bieden geen mooie statistieken in grafieken en percentages in Excel aan: absolute cijfers en commentaar zijn van een absolute duidelijkheid. Ze spreken voor zich.

Tot nog toe zijn er steeds tijdelijke maatregelen genomen om de overlast te beperken, c.q. op te lossen. Deze zijn echter ontoereikend gebleken en zonder blijvend resultaat.

De bewoners wensen dan ook maatregelen voor de lange termijn en geen  tijdelijke oplossingen meer voor een paar maanden.

Zij wensen daarom:

1.         Dagelijkse surveillance van een beveiligingsbedrijf

2.         Permanent cameratoezicht

3.         Samenscholingsverbod

4.         Alcoholverbod in het winkelcentrum

5.         Afsluiting van het winkelcentrum na 18.00 uur

6.         Onderzoek naar toepasbaarheid van de ‘Mosquito’

7.         Sluitingstijd van Albert Heijn terugbrengen naar 20.00 uur

Bewonerscomité winkelcentrum Middenhoven

Herbert Raat Amstelveen

Herbert Raat, raadslid en secretaris van VVD-Amstelveen reageert op de petitie:

Wij steunen de buurt in hun zorgen en vinden dat het toezicht in onze stad onvoldoende is. We zien dat de onveiligheidsgevoelens (hoewel afgenomen) in Amstelveen te hoog is. Bijna 30% van de Amstelveners voelt zich onveilig, dat is veel meer dan de rest van Nederland en zelfs Amsterdam.

Dit moet beter. Wij willen dat de overheid weer de baas op straat is. Dat betekent een forse uitbreiding van het toezicht. Niet alleen als het uit hand loopt maar daarvoor, dus structureel. Niet alleen in Middenhoven, Waardhuizen of Westwijk maar in heel Amstelveen.

Dat betekent dat het college hier bij de verdeling van het geld in mei de portemonnee moet trekken. Ook mijn fractievoorzitter Hans Bulsing heeft dit bij de begrotingsbehandeling al gezegd. Wij laten onze burgemeester niet met onvoldoende middelen de strijd tegen de overlast aan gaan. Als B en W het niet doen dan zullen we samen met CDA en andere partijen een voorstel in de raad doen.

De buurt vraagt ook om eerder sluiting van de winkels daar zijn wij het niet mee eens. Het kan niet zo zijn dat de grote bekken in onze stad bepalen hoe laat de winkels dicht gaan of wanneer je je op straat kan begeven. Daarbij willen we dat de wethouder jeugd Yeter Tan (PvdA) zorgt dat kinderen een plek krijgen in de jeugdcentra zoals dat nu ook gebeurd is rond oud en nieuw.

Actieplan integraal veiligheidsbeleid 2008

Het actieplan vinden te vaag, het plan is een opsomming van punten, regiegroepen netwerkorganisaties. Daarom willen we kwartaalrapportages of halfjaarsrapportages over de uitvoering. Bijvoorbeeld hoeveel gesprekken zijn er gevoerd met ouders van die kinderen die er een puinhoop van maken.

Voor Amstelveners moet duidelijk zijn wat we doen met het veiligheidsgeld. Ook missen we de sport in het actieplan. Dit vinden we een gemiste kans en daar verwachten we actie van sport wethouder Joss Tabak.

PS: Helaas het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2008 van Amstelveen is door de gemeente nog niet openbaar gemaakt, maar binnenkort krijgt u hier een link toegevoegd (red).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.