Bijgewerkt: 28 september 2020

Plan aanpak gebiedsontwikkeling A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-01-2008

Het college van B en W presenteert een plan van aanpak voor de gebiedsontwikkeling rond de A9. Eind 2007 zijn besluiten genomen over de ondertunneling van de A9 bij Amstelveen. Dit maakt het mogelijk om de overlast van de A9 terug te dringen en de leefbaarheid langs de A9 te verbeteren- meldt de gemeente Amstelveen in haar persbericht.

De gemeente Amstelveen moet € 100 miljoen bijdragen om de ondergrondse aanleg van de A9 mogelijk te maken. Het college van B en W ziet mogelijkheden om dit bedrag met de gebiedsontwikkeling te realiseren.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen; Remco Pols tijdens de extra RWN vergadering op 25 oktober 2007 in het raadhuis


Wethouder ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols: ‘De besluitvorming rond de ondertunneling heeft ons in 2007 vreugdevol gestemd. In 2008 ligt er een nieuwe uitdaging. Namelijk het werken aan de plannen voor de invulling van het A9-gebied, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties’.

Uitgangspunten

1 De A9 komt volledig verdiept te liggen over een lengte van ongeveer 2000 meter.

2. De aanleg van de tunnel gebeurt tussen 1 januari 2011 en 2017.

3. De capaciteit van de A9 vergroot naar 2 x 4 rijstroken

4. De afslag Amstelveen (afrit 5) verdwijnt.

5. Op het dak van de tunnel komt een stadsstraat voor lokaal verkeer.

Het voornemen is om het plan van aanpak voor besluitvorming door de gemeenteraad gereed te hebben in februari 2008. Daarna is er tot de zomer ruimte voor scenario ontwikkeling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.