Bijgewerkt: 26 januari 2021

Plannen voor rotonde aan de kruising Van der Hooplaan-Sportlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-01-2014

Het College van B en W van Amstelveen is van plan om op het kruispunt Van der Hooplaan-Sportlaan de verkeerslichten te verwijderen en een rotonde aan te leggen. Met deze rotonde wil het college de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid verbeteren en het fietsen stimuleren.


Grotere kaart weergeven Kruising Sportlaan - Van der Hooplaan


De huidige verkeerslichten kunnen het verkeersaanbod niet goed verwerken. Dit leidt tot wachtrijen in de spitsen en een niet-optimale verkeersafwikkeling buiten de spitsen. Met een rotonde verbetert de verkeersafwikkeling. Fietsers en voetgangers hoeven helemaal niet meer te wachten. Zij krijgen net als op andere rotondes in Amstelveen voorrang. De Van der Hooplaan en Sportlaan zijn beide hoofdfietsroutes. Veel fietsers zullen profijt hebben van deze maatregel. Ook het openbaar vervoer en het autoverkeer profiteren naar verwachting van de betere doorstroming.

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor een rotonde gemaakt. Het ontwerp is vrijwel identiek aan de rotonde bij de Lindenlaan. De gemeente publiceert op 8 januari 2014 een ontwerpverkeersbesluit. Belanghebbenden kunnen hier vervolgens op reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Daarna wordt een definitief ontwerp vastgesteld. Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma verkeer 2012-2015 ter waarde van 12 miljoen euro, waarin verkeersveiligheid voorop staat.

De geplande uitvoering is in en rond de zomervakantie van 2014. Zo ondervinden scholieren, openbaar vervoer en woon-werkverkeer zo min mogelijk hinder van het werk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.