Bijgewerkt: 23 september 2020

Positieve Actieprogramma Jeugd 2009

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-02-2009

Het actieprogramma jeugd 2009 gaat uit van een positieve benadering van de jeugd. Amstelveen wil de kwaliteit van het leefmilieu van jongeren in stand houden, verder verbeteren en de komende jaren extra aandacht geven aan kwetsbare groepen jongeren.

De acties in het programma richten zich op actuele ontwikkelingsbehoefte van jongeren en is verdeeld in vijf deelprogramma’s:  1. preventieve jeugdzorg

  2. schoolloopbaan op maat

  3. vrijetijdsbesteding

  4. wonen

  5. jeugd is betrokken en maatschappelijk actief


El Salvador Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Dolf Veenboer met jongeren uit Villa el Salvador en Amstelveen bij het jeugdcentrum 'De Bajes'. De Peruaanse jongeren maakten kennis met Amstelveense scholieren in september 2008. Later gingen de Amstelveense scholieren naar Villa el Salvador voor een tegenbezoek


Uitbreiding van het tieneraanbod in Amstelveen, jongerenparticipatie vergroten door de motie Doen! en het starten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn enkele voorbeelden van concrete acties die uit het programma voortkomen.

Een kwart van de Amstelveense bevolking behoort tot de jeugd. Met het grootste gedeelte van deze jongeren gaat het erg goed.

Ze groeien probleemloos op naar volwassen burgers, gaan naar school, werken en geven een zinvolle invulling aan hun vrije tijd. Jongeren ontwikkelen eigen projecten in het kader van de Motie DOEN, zijn actief als vrijwilliger als jongerenwerker. Ook participeren zij in internationale uitwisselingsverbanden, zoals Villa el Salvador in Peru.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.