Bijgewerkt: 29 mei 2020

Proefproject wonen en mantelzorg in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2010

Amstelveen start het proefproject 'Wonen en mantelzorg'. Hierbij worden 10 woningen ter beschikking gesteld aan mantelzorgers, die door hun huidige woonsituatie worden belemmerd de mantelzorgtaak uit te voeren. Een samenwerking tussen Amstelveen, Mantelzorg Steunpunt, Woongroep Holland, Eigen Haard en Vita Welzijn en Advies. Het project is onderdeel van de woonruimteverdeling 2010 in Amstelveen

Vanuit de woonruimteverdeling kiest Amstelveen ook voor maatwerk voor jongeren op Uilenstede. Dit moet er toe bijdragen dat jongeren die op Uilenstede in een onzelfstandige eenheid wonen kunnen doorstromen naar een zelfstandige unit. In het Atrium complex op Uilenstede komen jaarlijks 6 woningen vrij voor dit project.

Wethouder Remco Pols is blij met de eigen invulling van Amstelveen van de woonruimteverdeling: “De pilot mantelzorg biedt kansen om nog beter lokaal maatwerk te bieden. de doelgroep ook echt bij gebaat.” “Daarnaast biedt de woonruimteverdeling ook mogelijkheden aan eigen ingezetenen voorrang te geven.”

Naast het proefproject “wonen en mantelzorg”, maatwerk voor jongeren op Uilenstede en de beroepsgroepenregeling (toewijzen woningen aan werknemers onderwijssector en verplegend personeel) kiest Amstelveen voor doorstroom maatregelen voor ouderen hun eengezinswoning in te ruilen voor een appartement. De regionale beleidsruimte woonruimteverdeling biedt Amstelveen de gelegenheid  over 30% van de vrijkomende woningen eigen beleid mag voeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.