Bijgewerkt: 26 februari 2020

Programmaraad Amstelveen : concept radio-advies 2010

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-10-2009

De lokale programmaraad Amstelveen heeft op 9 september 2009 vergaderd en het concept advies 2010 voor de radioprogrammering vastgesteld.  Het conceptadvies en een uitgebreide motivatie voor het geven van dit conceptadvies is te vinden op de website van de programmaraad www.programmaraadamstelveen.nl.

Inwoners van Amstelveen kunnen hun zienswijze op het conceptadvies geven. Bezwaar maken is niet mogelijk. Zienswijzen worden meegenomen in de beraadslagingen bij de vaststelling van het pakket. Reageren kan tot uiterlijk 10 november 2009: per e-mail: programmaraad@amstelveen.nl of per post: Gemeente Amstelveen, t.a.v. ambtelijk secretariaat lokale programmaraad Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA  Amstelveen.

Programmaraad?

De Programmaraad is een door de gemeenteraad benoemde groep kabelabonnees die de kabelmaatschappij mag vertellen ('adviseren') welke 15 televisiezenders en 25 radiozenders in ieder geval doorgegeven moeten worden op het kabelnet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.