Bijgewerkt: 21 januari 2021

Project 'jonge mantelzorgers' in Amstelland is opgestart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-01-2016

De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer zijn 1 januari 2016 een project begonnen om meer inzicht te krijgen in de omvang en aard van de problematiek rond jonge mantelzorgers. Jongeren die voor hun ouders, of een ander gezinslid moeten zorgen, hebben vaak geen tijd voor activiteiten die voor andere jongeren heel gewoon zijn. Zij komen bijvoorbeeld niet toe aan sporten, uitgaan of afspreken met vrienden. Dit kan leiden tot overbelasting, maar ook tot klachten op latere leeftijd.

Uit landelijk onderzoek (Nivel, Quick scan Opgroeien met zorg, 2008) blijkt, dat kinderen die opgroeien met een ziek gezinslid en daar de zorg voor dragen, vaak negatieve gevolgen daarvan ondervinden. Het meest genoemd zijn sociaal-emotionele problemen, zoals een verhoogde kans op depressie. Ook sociale problemen als minder sociale activiteiten en gevolgen voor het functioneren van het gezin en het gevaar van sociale uitsluiting komen voor. Er worden overigens ook positieve kanten gevonden, zoals het leren van praktische vaardigheden en zelfstandigheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Op lokaal niveau is nog onvoldoende zicht op de omvang en aard van de problematiek rond jonge mantelzorgers en wat er aan ondersteuning nodig is. Geschat wordt, dat nu één op de 10 jongeren onder de 18 jaar mantelzorger is voor een langdurig ziek, of gehandicapt gezinslid. In de vier betrokken gemeenten samen wonen in totaal ongeveer 23.417 jongeren tussen de 12 en 18 jaar (cijfers 2014). Het zou voor deze groep dan bij benadering gaan om ruim 2.000 jonge mantelzorgers.

Voor dit project hebben de vier gemeenten extra middelen aangevraagd bij de provincie Noord Holland in het kader van de Regionale Sociale Agenda. De provincie heeft de aanvraag goedgekeurd en een bedrag van € 85.000,- beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar. Mantelzorg&Meer, steunpunt voor mantelzorgers, zal de uitvoering van het project op zich nemen. Het tweejarig project “jonge mantelzorgers” is per 1 januari 2016 gestart met de volgende beoogde resultaten:

-De jonge mantelzorgers zijn in beeld: wij weten jonge mantelzorgers te bereiken.

-We hebben inzicht in de problematiek van jonge mantelzorgers.

-De ondersteuningsvraag van jonge mantelzorgers is helder.

-Een passend aanbod voor jonge mantelzorgers is beschikbaar.

-Jonge mantelzorgers zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn: “Ik ben blij, dat we dankzij het geld van de provincie nu samen met de buurgemeenten beter de jonge mantelzorgers in beeld gaan krijgen. Hoe duidelijker wordt om hoeveel jongeren het gaat en hoe beter wij weten tegen welke problemen zij aanlopen, des te gerichter kunnen we de jonge mantelzorgers gaan ondersteunen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.