Bijgewerkt: 23 oktober 2020

Provincie Noord-Holland wil op cultuureducatie bezuinigen

Nieuws -> Informatief

Bron: Pier K
05-06-2010

Hierbij informeren wij u over de gezamenlijke actie van Pier K en de andere 6 steunfuncties voor cultuureducatie in Noord-Holland. Zij maken zich zorgen over de voorgenomen bezuiniging van de provincie Noord-Holland op de steunfuncties.

De provincie overweegt, om de volledige subsidie voor de 7 regionale steunpunten voor cultuureducatie in twee jaar tijd tot nul af te bouwen. Dat zal leiden tot een kaalslag op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs in de provincie.

Rondje  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006

Scholieren in het Museum Jan van der Togt tijdens het 'Rondje Cultuur' in november 2006


Daarom vragen we uw aandacht voor een online petitie ter behoud van de steunfuncties. Graag nodigen wij u uit om deze via onderstaande link te ondertekenen en op die manier uw steun voor ons werk in het onderwijs kenbaar te maken. http://www.ipetitions.com/petition/stopkaalslagcultuuronderwijs/

De provincie Noord-Holland overweegt om de volledige subsidie voor de 7 regionale steunpunten voor cultuureducatie in de provincie in twee jaar tijd tot nul af te bouwen. Wanneer dit plan doorgaat zal dat leiden tot een kaalslag op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs in de provincie.

Fijnmazig netwerk

Het succesvolle, fijnmazige netwerk van experts, dat scholen momenteel adviseert over cultuureducatie is de afgelopen jaren op verzoek van de overheid met veel energie en geld opgebouwd. Als die infrastructuur verdwijnt, is dat enorme kapitaalvernietiging en is de kwaliteit van het onderwijs in de provincie in het geding.

Groot bereik, talentontwikkeling en cognitieve vaardigheden

Via de steunfuncties voor cultuureducatie namen afgelopen schooljaar 193.000 leerlingen in Noord-Holland deel aan kunst- of cultuuractiviteiten. Daarnaast zijn honderden scholen door de experts van de steunfuncties begeleid bij het integreren van cultuureducatie in hun lesprogramma’s en het ontwikkelen van een schoolbeleid op dit terrein.

De overheid heeft dat van hen verlangd, maar inmiddels hebben de scholen ook ervaren dat kunst en cultuur andere talenten van leerlingen aanboort, dan de reguliere vakken. Daarbij is uit onderzoek gebleken dat cultuureducatie ook bijdraagt aan de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden. Cultuureducatie hoort dus bij volwaardig en betekenisvol onderwijs!

Bedreigingen staan haaks op groeiende vraag

Juist nu is de ondersteuning van cultuureducatie in het onderwijs noodzakelijk, omdat die ook op andere manieren onder druk komt te staan. Op veel scholen kunnen Cultuurcoördinatoren door bijvoorbeeld de introductie van het continuerooster niet meer vrijgeroosterd worden voor hun werk. Deze coördinatoren zijn de afgelopen jaren op verzoek van de overheid juist opgeleid om cultuureducatie binnen het onderwijs op een hoger plan te brengen.

Deze bedreigingen staan haaks op de groeiende vraag naar kunst- en cultuureducatie onder en ná schooltijd. Bijvoorbeeld in het kader van de ontwikkeling van Brede Scholen en de culturele invulling van de zogenaamde Combinatiefuncties.

Juist nu

Daarom is het juist nú belangrijk dat cultuureducatie in het onderwijs ondersteund kan blijven worden door de experts van steunfunctie instellingen. Experts die het onderwijs en de kunst- en cultuurwereld van binnenuit kennen en als geen ander in staat zijn deze met elkaar te verbinden en bij te dragen aan de innovatie van het onderwijs.

Bewezen effecten voor maatschappij en economie

Cultuureducatie heeft een bewezen functie. In stad, dorp of wijk leidt de deelname aan culturele activiteiten volgens onderzoek tot meer sociale contacten en een groter gevoel van veiligheid en tevredenheid met de woonomgeving.

Maar cultuureducatie heeft ook een economische betekenis. Jaarlijks gaat in de sector 2,75 miljard euro om. Recent onderzoek toont aan dat Investeren in cultuur de lokale economie stimuleert, banen genereert en bijdraagt aan innovatie, educatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat (Gerard Marlet, Kunst in de stad, 2010).

Uw steun

Met mijn steun aan deze petitie vraag ik Provinciale Staten van Noord-Holland om niet te bezuinigen op de steunfuncties voor cultuureducatie in de provincie .http://www.ipetitions.com/petition/stopkaalslagcultuuronderwijs/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.