Bijgewerkt: 19 september 2020

Reactie bewoners Oostermeerweg ivm beukenhaag kwestie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Bewoners Oostermeerweg
07-12-2011

Ingezonden brief van de bewoners van de Oostermeerweg naar aanleiding van reactie wethouder Raat, inzake beukenhaag geplant

De uitlatingen van wethouder Herbert Raat in het Amstelveens Weekblad en op het Amstelveen Blog naar aanleiding van de situatie aan de Oostermeerweg in zijn gemeente Amstelveen, zijn van een zeldzame vooringenomenheid en gebrek aan enige kennis.

De wethouder, bij uitstek een persoon die in zijn functie oog moet hebben voor de belangen, groot en klein, van de gemeenschap, doet de gaande discussie over de aldaar geplante beukhaag af met de opmerking: ”De mensen die over de haag klagen, wonen op het mooiste plekje van Amstelveen” en: “Het lijkt er wel op: hoe groter de huizen, hoe eerder bewoners geneigd zijn advocaten te bellen. Zij moeten dit toch als volwassen mensen onderling kunnen oplossen? Dat dit kennelijk niet lukt, valt mij zwaar tegen”.

beukhaag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Beukenhaag (Latijns: Fagus sylvatica)


 Stigmatiserende tekst van de VVD-er die er, verveeld over de heisa die hem niet goed uit komt, nog aan toevoegt, dat de tijd die de B&W vergadering aan de zaak kwijt is, beter gebruikt zou kunnen worden. Met andere woorden: laat ons met rust, zoek het uit. Volgens Raat mag je dus niet voor je al dan niet vermeende recht opkomen, wanneer je op een mooi plekje woont.

Ronduit pijnlijk wordt het, wanneer zijn woorden met de realiteit worden geconfronteerd. Niet de bewoners van de Oostermeerweg zijn ‘grote huizen-bezitters’, maar juist de bewoner die de haag geplaatst heeft is degene die met vertoon van zijn grote geld-macht (ook politieke macht?) andere bewoners bewust frustreert. Hoe is het mogelijk, dat een wethouder de plank wat toon en inhoud betreft zo faliekant mis slaat?


Grotere kaart weergeven De Oostermeerweg in Amstelveen met de naburige buitenplaats Oostermeer

Wellicht, dat projectontwikkeling op grote schaal ’s-mans voorkeur heeft boven de leefbaarheid en het welzijn van zijn gemeente. Die schijn wordt sterk gewekt en is een ontluisterende houding van een politicus die op Amstelveen Blog zich ook nog eens van zijn slechtste kant laat zien door te stellen dat: “Die mensen wonen in een van de mooiste delen van de gemeente. Je zoekt samen het paradijs, maar doet niet anders dan ruzie maken.”

Een zowel verbazende als vernederende tekst. De heer Raat neemt maar zo aan, dat men hier niets anders doet dan ruzie maken! Waar haalt hij deze wijsheid vandaan? Alsof de bewoners van Oostermeerweg een kwalijke reputatie hebben op het gebied van ruziemaken. Niets is minder waar. Er zijn geen precedenten.

In ons geval is er sprake van solidariteit om een aangedaan onrecht. Of de heer Raat is flagrant partijdig, of hij is de politiek moe en moet naar een andere job uit kijken. Met dergelijke stellingen laat hij zien niet voor zijn taak als politicus berekend te zijn.

Was hij een oprecht politicus, een waar vertegenwoordiger van de bevolking, dan zou hij minstens met enige empathie naar de situatie aan de Oostermeerweg hebben gekeken in plaats van met volkomen misplaatste teksten valse etiketten te plakken.

Bewoners OostermeerwegAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.