Bijgewerkt: 19 september 2020

Reactie van ANBO op rapport Langer Zelfstandig Wonen

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
25-03-2016

Er zijn meer veranderingen nodig bij gemeenten, zorginstellingen, corporaties en burgers om langer zelfstandig wonen op niveau te krijgen. Uit het rapport van het Aanjaagteam 'Langer Zelfstandig Wonen' (pdf 16 pagina's), dat op 24 maart 2016 is gepubliceerd blijkt, dat het veranderproces is begonnen, maar er nog een lange weg te gaan is,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving blijven leven, maar om dat te laten slagen is er op veel niveau’s beleid en samenwerking nodig. Vooral die samenwerking en coördinatie tussen organisaties is nog niet overal voldoende ontwikkeld.”

Foto Amstelveen
(Foto Patricia Steur - 2015)

Sinds juli 2013 is Liane den Haan (1967) directeur-bestuurder van ANBO. Zij werkt al sinds 2005 als algemeen directeur bij de organisatie


Geschikt woningaanbod, of aanpassingen. Om het beleid van langer zelfstandig wonen te laten slagen is het cruciaal, dat senioren in een geschikte woning terecht kunnen. Den Haan: “Dat betekent, dat er voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar moeten komen in een tijd, dat er juist toenemende woningtekorten zijn. Gemeenten, corporaties en particuliere investeerders moeten het aanbod seniorenwoningen beter gaan organiseren.” Waar een verhuizing geen optie is, kan een bestaande woning geschikt worden gemaakt door aanpassingen. “Maar financiering van woningaanpassingen is nog een knelpunt. ANBO is verheugd met de Blijverslening van Svn, maar wijst er op, dat met name voor senioren met een laag inkomen er nog geen geschikte financieringsmogelijkheden zijn. Ook mogelijkheden binnen de Wmo worden nog te weinig benut.”

Overzicht op woningmarkt en knellende regelgeving. Den Haan: “ANBO deelt de conclusie van het Aanjaagteam, dat de rijksoverheid een belangrijkere rol moet spelen rond overzicht op de woning- en zorgmarkt. Vooral op het snijvlak van wonen en zorg is grote behoefte aan goed inzicht in vraag en aanbod, zodat beleid op basis van cijfers kan worden ingezet.” Het Aanjaagteam stelt voor, dat het Rijk onderzoek doet over de woningmarkt en woon/zorgbehoefte. “Een goede aanbeveling. Ook wijst het team terecht op de soms knellende wet- en regelgeving voor gemeenten en initiatiefnemers: dat remt innovaties die juist broodnodig zijn om de grote behoefte aan geschikte seniorenwoningen het hoofd te bieden.”

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.